De ontwikkelingsrichting?

Mijnheer de President, uw navigatie-systeem en de navigator functioneren niet!  Het is momenteel SOS geblazen. Na nauwelijks een uur ‘vliegen’ en u  bent  de richting naar naar een hogere standaard voor ons volk kwijt. Dit heeft tot gevolg een toenemende mate van teleurstelling, als ook een groeiende maatschappelijke onzekerheid onder het volk; de kans is groot dat de menselijke opgekropte energie een uitweg gaat willen zoeken en dat dit uiteindelijk kan leiden tot een uitbarsting.  

Het wordt moeilijk handelbaar wanneer de vele mensen in hun oorspronkelijke verwachtingen teleurgesteld raken. Het kan dan ook uitmonden in een onhoudbare situatie.

De huidige regeringsautoriteiten hebben het tot hun gewoonte gemaakt om eerst in strijd met wetten,  statuten en regelingen te handelen om daarna de geschonden wetten en statuten te gaan herschrijven. Dit gedrag is niet goed te keuren.   

Deze 18de  eeuwse, sociaal, economisch ontwikkelingsbeleidsstrategie door de huidige (VHP) Surinaamse Regering moeten wij afkeuren. Het lijkt op het fictieve verhaal van de jager en de krijger.

In deze fictieve horde ziet de VHP samen met haar coalitiegenoten, zich geplaats op een voetstuk met veel zeggenschap. Alleen vanwege hun verbaal geweld denken zij dat hun kansen aanzienlijk vergroot zijn om hun eigen wil door te drukken en ook wel tegen de wil van het volk te handelen met daarbij het  terzijde leggen van wetten normen en regelingen.

Geluiden uit de Surinaamse samenleving beweren dat onze regeringsautoriteiten en hun persdiensten in grote vijandschap  leven met de maatschappelijke  werkelijkheid en waarheid; hun boodschap is doorspekt met suggestieve en beredeneerde geconstrueerde alternatieve feiten.  

Dit om het onvermogen, de onkunde of de onoverzichtelijkheid  van de huidige regeringsautoriteiten  te maskeren.

De sleutelwoorden van de  Surinaamse President zijn heden ten dage:   crises, staatskas, armoede, angst, wanhoop, corruptie en dood. Anders gezegd vrijwel alles is chaos scheppend .          

Moeten wij geloven dat vanwege de ontwikkelingsbeleidsstrategie een bestaand gat wordt gedicht door het creëren van een groter gat door deze regering. Hierdoor zijn gezondheid en  welzijn  van  het volk verworden tot het bekende trial en error spel, in het teken van bezuinigingen en besparingen

Let wel: nog geen jaar terug heeft de huidige President, toen vanuit de oppositie, landen, buitenlandse  internationale monetaire/ financiële instituten  gevraagd de Surinaamse Regering niet financieel te ondersteunen. En wat zien wij nu?

Heer President, de realiteit in deze is: wie met politieke vuil smijt, verliest niet alleen politieke grond maar bevuilt zijn eigen politieke handen.

Dit alles dwingt ons nu tot een heroriëntatie.

Gedurende de periode 2010 tot 2020 bevond de Surinaamse samenleving zich in de wereld van de verwerkelijking met hun uitdagingen.

Laat ons eerlijk zijn deze periode  heeft voor fundamentele  sociaal-economische en culturele  veranderingen gezorgd.

Tijdens de regering Bouterse/ Ameerali/ Adhin (2010-2020), zijn de nationale bedrijven o.a. Staatsolie, uitgegroeid tot een miljarden onderneming; EBS, TELESUR, SWM, SLM hebben zich ontwikkeld tot HIGH TECH bedrijven en ze zijn ook als zodanig gecertificeerd en ze zijn bovendien voor de staat Suriname van zeer grote strategische waarde.

Vermeldenswaard is dat Suriname haar eigen hydro krachtcentrale heeft mogen noteren, een zeer belangrijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling vooral in de industriële sector.

Zie hier de bekroning, o.a. de methodologische systematiek van een stap voor stap besluitvorming; zie ook de externe financieringen (leningen), die gericht zijn op de van de Kolonisator (Nederland) en voorgaande VHP/NPS regeringen geërfde ontwikkelingsachterstanden weg te werken.

Het is nu tijd dat de Surinaamse regering onder leiding van President Santokhi uit de abstractheid  stapt en het pad van de ontwikkelingsprocessen  gaat herontdekken  en ook vrede sluit met de maatschappelijke werkelijkheid en waarheid.

Helaas, de huidige regeringsautoriteiten  vertolken immers steeds en overal een stemming van haat, vrees en achteruitgang gekoppeld aan chaos en dat wekt irritatie bij mensen op.

Wat ook is opgevallen, is de verhoogde intensiteit waarmee autoriteiten zich op een toch wel negatieve wijze bezig houden met allerlei afgeleide zaken, georkestrede lofuitingen, met gebruikmaking van begrippen die ons allen aan het denken zetten.

Mensen worden vanwege hun politieke oriëntatie, geloofsovertuiging, etniciteit enz. brodeloos  gemaakt, in feite kapot gemaakt, met als gevolg:  beschadiging van de emotionele gezondheid van de natie. Zo’n gedrag is een signaal tegen de rechtsorde.  

Wanneer ik zo analyserend bezig ben bekruipt mij een bang gevoel.   

Het Comité voor modernisering doet een dringende oproep naar de Surinaamse Autoriteiten, Regering/Politici, en Nieuwsbronnen om het pad van pijnigen en kapot maken te verlaten en terug te gaan naar de ware intenties van de rede .

President Santokhi, met alle respect: het is goed om het volgende vast te houden: de inrichting van de maatschappij is het werk van mensen die daarbij redelijke normen en waarden hanteren als eerbied voor de persoon, vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, verandwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Het is algemeen aanvaard; het welzijn van de gemeenschap gaat boven groepsbelangen die de overheid, enkelingen en groepen beschermen tegen machtsmisbruik van groepen en enkelingen.

De vorm waar in deze waarden het best tot hun recht komen is de ( om een door u veel gebruikt begrip te gebruiken) statelijke democratie. 

Comité voor modernisering.

E. CASTELEN.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: