Rab William: ‘Ontmantel RGD’

“Een bijdrage tot reorganisatie en rationalisatie van onze gezondheidszorg”

In gesprek met Dagblad Suriname zegt de arts Rab William dat ontmanteling van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) zal leiden tot een begin van rationalisatie en reorganisatie van de gezondheidszorg. William is voorstander van het ontmantelen van de RGD, waardoor de RGD-huisartsen op de vrije markt kunnen gaan opereren. De gebouwen en het personeel kunnen elders veel beter gebruikt worden. Zodoende kun je veel geld besparen, vooral betere zorg aanbieden en betere controle uitoefenen.

Afgedwaald
De huidige dienstverlening van de RGD bestaat voor ongeveer 90% uit huisartsenzorg, de overige 10% betreft voornamelijk apotheken, labdiensten, momenteel inactief en vaccinatie. In de afgelopen jaren is de RGD steeds meer gaan afdwalen. Er werken ongeveer 855 personen voor 43 poliklinieken en 8 kleinere locaties. Dat is onvoorstelbaar. Haast driekwart van het personeel is overbodig. Indien voor het gemak even evenredig verdeeld, betekent dit bij 90% van de medewerkers een gemiddelde van 15 werknemers per polikliniek! Ter vergelijking: een particuliere huisarts-poli werkt met gemiddeld 3 werknemers, stelt William.  De RGD wordt geteisterd door mismanagement en geldverspilling. Het grootste deel van de apotheken draait zeer op verlies, doordat zij te klein zijn en er grote voorraadverschillen zijn steeds. Die kun je beter sluiten en overlaten aan de particuliere apotheken. De lab-mogelijkheden zijn geïmplodeerd, de meeste lab-medewerkers hebben haast niets te doen. Zij dienen te functioneren in een echt laboratorium, anders gaan hun skills verloren. Dat kun je ook aan particulieren overlaten, wat in de praktijk al grotendeels zo is. De vroedvrouwen en mannen kunnen overgeplaatst worden naar de ziekenhuizen. Op enkele plekken waar er strategische noodzaak bestaat, kunnen zij hun werkzaamheden continueren.

33 miljoen subsidie en 28 miljoen tekort
William, die recentelijk nog bestuursvoorzitter was, onderbouwt aan de hand van cijfers zijn stelling. De totale kosten bij de RGD over 2019 bedroegen ongeveer 109 miljoen SRD. De inkomsten waren slechts SRD 42 miljoen. Vorig jaar is SRD 33 miljoen subsidie verstrekt aan de RGD. Voor 2019 was er een financieringstekort van 28 miljoen. De overheid kan de RGD niet langer blijven subsidiëren, het product kan veel goedkoper ingekocht worden. In de afgelopen jaren zijn er allerlei zware contracten afgesloten, die de staat veel geld kosten. Stafleden die thuiszitten, kosten maandelijks bijkans een ton. Een groot deel van het personeel is marginaal productief, er is gewoon niet voldoende werk! Indien de huidige RGD-artsen particulier gaan werken, kunnen zij in principe de 90% huisartsdiensten voor 42 miljoen SRD leveren. Blijft dus 109- 42 = 67 miljoen over voor 10% van de diensten. Bij de RGD zijn er ruim 120.000 verzekerden, hun zorg blijft dus gegarandeerd.


Oplossing tekort aan verpleegkundigen.
Met het privatiseren van de RGD kunnen gigantische aantallen verpleegkundigen, bijkans 167 A-verpleegkundigen en ongeveer 90 ziekenverzorgers, naar de ziekenhuizen. Bij het Wanica Ziekenhuis is er een groot tekort aan verpleegkundigen, dat wordt terstond opgelost! Dan kunnen deze goed opgeleide gezondheidswerkers daar beter tot hun recht komen. Voor het overig personeel kan er uiteraard ook gekeken worden naar mogelijkheden. Een in te stellen crisisteam regelt bijzonderheden. Het hoofdkantoor RGD kan het nieuw hoofdkantoor van het ministerie van Volksgezondheid worden. Poli Limesgracht kan een dependance worden van Volksgezondheid of een afdeling van het Openbaar Ministerie, Poli Meerzorg wordt het modern districtscommissaris van Commewijne etc.

Unieke diensten
Voor unieke diensten, die gecontinueerd moeten worden, dienen unieke regels gemaakt worden. Dat zijn onder andere de vaccinaties en gezondheidszorg op afgelegen plekken, of dunbevolkte gebieden. Bij of het Staatsziekenfonds of het BOG kan dan een afdeling RGD ingesteld worden, welke toezicht houdt dat alles correct verloopt en zo nodig kan bijsturen.  Dokter William roept de leiders van het land op om actie te ondernemen. Wanneer je mandaat hebt van het volk, dan moet je ook berekende risico’s (calculated risks) durven nemen!! Wij kunnen niet blijven praten en goede intenties blijven ventileren, want dat doen wij al veertig jaren! Dat niet iedereen happy zal zijn, is logisch, maar laten wij nu even het belang van ons land c.q. onze gezondheidszorg vooropstellen. “President, u bent wakker!!, start Uw actie, of bij de RGD of bij het SZF”, besluit Rab William. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: