3 advocaten beëdigd door Hof van Justitie

Francyn Djajadi, Sharoma Brispat en Odessey Kok Tai Ling zijn vrijdag beëdigd als advocaat bij het Hof van Justitie. Waarnemend president Iwan Rasoelbaks van het Hof van Justitie herinnerde het drietal in zijn felicitatietoespraak na de beëdiging aan de kernwaarden uit de eedsformule, de ereregels der advocatuur en de door hen opgedane kennis en ervaring die een houvast zullen bieden bij het maken van keuzes tijdens hun beroepsuitoefening. “De dilemma’s waarin u zult belanden zijn tijdens de stage ongetwijfeld aan de orde gekomen. Het ligt nu aan u om goed inhoud te geven aan uw beroep. Goed inhoud betekent onontkomelijk schuringen en emoties tussen confrères in rechtszaken, maar ook naar de rechtspraak toe. Weest u daarin professioneel en sportief. Ga ervan uit dat ieder zijn/haar verantwoordelijkheden heeft die naar beste weten en kunnen worden uitgeoefend, ook met inachtneming van de door hun afgelegde eed”, benadrukte de magistraat. Hij voegde eraan toe dat de rechtspraak er alles aan doet om advocaten en hun cliënten naar behoren te dienen met snelheid, integriteit en deskundigheid. Indien er pijnpunten ontstaan, stelt hij voor om doe dan voor te leggen aan de leiding van de units en het bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), zodat gecommuniceerd kan worden over oplossingsmodellen.

Covid-19 dwingt om te veranderen

De tijden zijn volgens Rasoelbaks grimmig vooral vanwege de komst van Covid-19. “Het leven verloopt niet langer op de gebruikelijke manier, we zijn verplicht om te veranderen, we zijn gedwongen om mee te gaan met de veranderingen. We voelen ons er vaak niet prettig bij. We zijn genoodzaakt het procederen om te gooien. We zijn genoodzaakt de openbaarheid anders in te richten. Hier en daar ontstaan er irritaties en onbehagen als niet alle advocaten tegelijk het gerechtsgebouw in kunnen op dagen waarop er zittingen worden gehouden met een veelheid aan bezoekers. Het digitaal procederen en verkrijgen van informatie verloopt hier en daar nog niet optimaal. We leren allemaal veranderd bezig te zijn en met de veranderingen om te gaan. Houd goede moed. Laten we het hoofd koel houden en de pijnpunten schriftelijk voorhouden aan de unit coördinatoren, die ervoor openstaan om oplossingen te bedenken”, stelde hij. Door de communicatie open te houden en mee te denken over de herinrichting wordt er volgens de Hof-president veel meer bereikt dan anders.

Het project ‘Comparitie na antwoord in de civiele sector’

Het project ‘Comparitie na antwoord in de civiele sector’, welke in het eerste kwartaal van 2021 in uitvoering zal worden genomen, zal volgens Rasoelbaks in het gros der handelsaken de snelheid bevorderen. Voorafgaande aan de uitvoering zal er een trainingspakket “effectief compareren” worden aangeboden aan de civilisten onder de advocaten en rechters en procesreglementen zullen worden vastgesteld binnen de units Kortgeding en Handel.

Advocaten zullen direct met verzoekschrift en antwoord alle kaarten op tafel leggen

Advocaten zullen volgens de rechter ook getraind worden om direct met het verzoekschrift en het antwoord alle kaarten op tafel te leggen, waardoor de rechter tijdens 1 sessie terstond inzicht krijgt in hoe de kaarten liggen en om mogelijkheden van een schikking te beproeven. Indien toch geen schikking wordt bereikt, zal er niet lang daarna vonnis worden gewezen in die zaak. “Immers, alle informatie en relevante bescheiden zijn verkregen. Indien niet uit het verzoekschrift en het antwoord, dan tijdens de comparitie. De units zijn bezig met de herinrichting van hun backoffice, zodat de vonnissen kort na de uitspraak verstrekt worden aan de belanghebbenden.” Elke zaak na antwoord en de partijen krijgen op deze wijze volgens de Hof-president anderhalve tot 2 uur professionele aandacht van de rechter. Per comparitiedag zullen per rechter 4-6 zaken op de rol verschijnen, waarbij vooraf afspraken zijn gemaakt met partijen om te verschijnen op een bepaald tijdstip. Nadere conclusies na de comparitie zullen uitzonderlijk worden.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: