Parmessar: ‘U weet wat de situatie was voordat u overnam’

Door de uitermate penibele financiële situatie zal de regering Santokhi/Brunswijk op 26 oktober de de geprojecteerde US$ 26 miljoen dollars aan rentelasten als gevolg van de US$ 550 miljoen welke via Oppenheimer is geleend tegen een rente van 9.25%, niet kunnen betalen. In een persverklaring stelt president Chandrikapersad Santokhi dat  Suriname thans, vanwege het leengedrag van de vorige regering, niet in staat is de rente op de Oppenheimer 1 lening te betalen. De inkomsten van de Staat zijn volgens hem minimaal, mede vanwege het feit dat deze zijn verpand en/of gecedeerd voor het betalen van eerder aangegane verplichtingen. De financiële situatie is in de afgelopen maanden verder diepgaand verslechterd door de impact van de Covid-19 situatie. NDP-fractieleider Rabin Parmessar, om een reactie gevraagd, zegt aan Dagblad Suriname dat de regering Santokhi/Brunswijk zich moet opstellen als een verantwoordelijke bestuurder. “Niet altijd de schuldige zoeken bij de voorganger. U weet wat de situatie was voordat u overnam. Tijdens de verkiezingscampagne zat u in het parlement, had u toegang tot alle informatie. Dus u moet nu niet komen en doen alsof u het niet wist”, stelt de volksvertegenwoordiger.

‘Deze regering kenmerkt zich voor non-transparantie’

De NDP-fractieleider stelt dat deze regering zich kenmerkt door non-transparantie. “Wij hebben keer op keer naar informatie gevraagd en dat krijgen we niet. Er wordt ons geen ruimte gegeven om in goed debat te treden over diverse aangelegenheden, waaronder ook over schulden. Heel vaak is vanuit de regering gezegd dat alles verpand is. Wij hebben gevraagd naar de documenten, maar dat is ons niet gepresenteerd. Zoveel andere dingen worden ook door regeringsfunctionarissen gezegd, waaronder ook de minister van Binnenlandse Zaken. We hebben formeel ook een brief geschreven over hoe het parlement misleid is, maar ook daarop is er geen antwoord. Dus op wat er steeds vanuit de regeringszijde gezegd wordt, kunnen wij uit goed fatsoen inhoudelijk niet reageren als wij niet tot een goed debat kunnen komen en inhoudelijk ook de documenten niet kunnen krijgen”, aldus Parmessar.

Regering moet ook geen uitbundige uitgaven meer doen

Hoewel deze regering pas 3 maanden aanzit, is Parmessar echter niet tevreden over de manier waarop er geen halt toegeroepen wordt aan de verspilling. “Als ik de handelswijze van de regering bekijk ten aanzien van de uitgaven gepaard gaande met al de verzwarende maatregelen die ze treffen, zou het van regeringszijde in deze tijd gepast zijn om geen uitbundige uitgaven te doen”, benadrukt de NDP’er. Hij verwijst naar de recente bezoeken van de president, vicepresident, ministers en andere politieke toppers aan de vele districten waar verschillende helikopters, voertuigen en boten zijn ingezet. “Alleen maar wat bewaking betreft zijn er zoveel auto’s die voor en achter functionarissen nu aanrijden. De Nickerianen zeggen dat het drukker was in de lucht dan op de weg, ze gingen met hun helikopters heen en weer. Zo kan ik door gaan. Het is een andere tijd, dus laten wij allemaal er inhoud aan geven”, aldus Parmessar.

Gebruikmaken van 30 dagen respijtperiode

De regering heeft, na ingewonnen advies en serieuze overwegingen, dit besluit moeten nemen, en zal van de 30 dagen respijtperiode gebruikmaken, zoals voorzien in de overeenkomst, om gesprekken aan te gaan met de crediteuren om een pad uit te stippen en te komen tot een voor allen acceptabel en rechtvaardig arrangement. De minister van Financiën en Planning en van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zullen volgens de CDS op 30 oktober de crediteuren een overzicht verschaffen over de macro-economische en financiële situatie. In nauwe samenwerking met o.a. het Internationale Monetaire Fonds wordt gewerkt aan een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek van Suriname. Er zal volgens de president veel politieke moed en durf nodig zijn om dit doel te bereiken. “De regering zal er niet voor terugdeinzen de noodzakelijke maatregelen te treffen om duurzaam herstel en gezondmaking van de economie te realiseren, zoals wij beloofd hebben tijdens de campagne”, aldus het staatshoofd.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: