Nieuw pand BBGO in gebruik genomen

‘Senioren zijn niet alleen mensen die met behulp van rollators rondlopen’

De minister van Binnenlandse Zaken (BiZa), Bronto Somohardjo, heeft donderdag met de voorzitster van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), Renate Wouden-Bhugwandass, de opening verricht van het nieuwe gebouw van de bond aan de Burenstraat, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname.

De bewindsman zei, dat seniorenburgers een speciale plek in zijn hart hebben. Hij gaf aan dat ook zijn vader, Paul Somohardjo, zich tot op heden inzet voor de senioren. Van huis uit heeft de BiZa-minister meegekregen, dat senioren geen vergeten groep mogen zijn, omdat zij een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

De minister prees het gebouw voor zijn jonge en kleurrijke uitstraling. Lachend zei hij, dat hij over twintig jaar het gebouw als gepensioneerde zal bezoeken. 

De BBGO wordt op kort termijn wederom uitgenodigd door de minister voor vervolggesprekken. Bij het kennismakingsbezoek aan de minister had de BBGO speciale aandacht gevraagd voor de ratificatie van het OAS-document (Organisatie van Amerikaanse Staten) voor de bescherming van mensenrechten van senioren, het afschaffen van inhouding van de SZF-premie bij weduw- en wezenpensioen en het uitkeren van een welzijnsuitkering aan gepensioneerden. 

De BBGO-voorzitter vroeg ook aandacht voor weduwen en weduwnaars van gepensioneerden die homoseksueel zijn en wier partners geen aanspraak kunnen maken op weduwenpensioen. Somohardjo deelde mee, dat een aantal van de aandachtspunten al op tafel van deskundigen liggen en verwacht binnen twee weken adviezen.

Wouden-Bhugwandass gaf aan dat de bouw niet zonder slag of stoot is gegaan. Door de hoge wisselkoers in maart 2020 was de bond genoodzaakt te lenen bij de Coöperatieve Bank Godo. 

De noodzaak voor een nieuw onderkomen kwam door de groei die de bond heeft gekend de afgelopen jaren. De bond telt inmiddels meer dan 4.500 leden. Volgens de voorzitster moet er worden afgestapt van de gedachte, dat senioren alleen mensen zijn, die met behulp van rollators rondlopen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: