Het aanjaagprogramma van Akmos

In kringen van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (Akmos) werd opgevangen, dat de associatie bezig is een inhaalslag te plegen op administratief-organisatorisch gebied. Er wordt gehandeld aan de hand van een aanjaagprogramma om binnen vastgestelde tijd het functioneren van de associatie te verstevigen door de activiteit binnenshuis te verhevigen. De nieuwsgierigheid van Dagblad Suriname raakte geprikkeld. Om precies te weten hoe de vork in de steel zit, werd Akmos secretaris Vanessa Nooitmeer benaderd.

Duidelijker en krachtiger tewerk gaan

“Gedurende de zittingsperiode van het huidig bestuur, onder voorzitterschap van Harriepersad Soekhlal, wordt gewerkt aan het verder structureren van de associatie. Er is een proces aan de gang, die de associatie duidelijker en krachtiger moet doen uitkomen in het waarmaken van het ondernemersbelang binnen het economisch en sociaal systeem van Suriname.”

Toekomst garanderen

Zoals te kennen werd gegeven, gaat het om een aanjaagprogramma, verbeterings- en herstelactiviteiten, waarbij zoveel als mogelijk leden en externe deskundigen en instanties betrokken zijn. Er is behoefte aan een structurelere organisatie om wat er is verworven, te consolideren en resultaten, waarbij welzijn en ontwikkeling onmiskenbaar zijn, in de toekomst te garanderen

Het statuut onder de loep                                      

Volgens de bekomen inlichting worden informatie en ervaring verspreid en gedeeld door met de achterban te praten. Het statuut is onder de loep genomen voor aanpassing en aanvulling.  Er wordt in de voorbereidende en uitvoerende fase gewerkt aan het in beweging brengen van de leden. Het Akmos-bestuur is ervan overtuigd dat de leden sterke mensen, met goede bedoelingen, ideeën en ervaring zijn, die door de kennisdeling en de schouder onder de zaak te zetten een stabiele associatie maken.

Het vuur aanwakkeren

Secretaris Nooitmeer: “Om naar behoren te functioneren, is het nodig om de leden aan te sporen en aan te drijven. Het vuur moet worden aangewakkerd.  Akmos heeft in elk lid een ervaringsdeskundige in huis, die elkaar inspireren en zowel in de voorbereidende als uitvoerende fase van het aanjaagprogramma zijn betrokken. Er worden binnenhuis op grond van communicatie, interactie, interpersoonlijke betrekkingen en verhoudingen met samenhangende normen, doeleinden, waarden en verwachtingen beheersingsmechanismen in plaats gebracht om de missie die het bestuur zich heeft gesteld te realiseren. Er wordt gewerkt aan verdere professionalisering van Akmos, met al het nodige voor een optimale service naar haar leden toe.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: