Studenten en ouders Cuba hebben vandaag onderhoud met minister van Volksgezondheid

De tijd dringt. Op 26 oktober 2020 vangen de colleges in Cuba weer aan. Lilian Wiebers, econoom en consultant, voelt zich enorm betrokken met het lot van de 19 Surinaamse studenten, die nu nog in het onzekere verkeren over de voortzetting van hun studie op Cuba, omdat de financiering een probleem is geworden. Daarmee komt het doel van de meerderheid om in 2025 af te studeren in gevaar. Vandaag hebben de ouders en studenten een onderhoud met de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin.

Wiebers vertelt dat het gaat om 19 studenten van middelbare schoolopleidingen, 4 jongens en 15 meisjes. “Op dit moment zijn 15 studenten in Suriname. Ze kwamen even voor de vakantie en kunnen niet terug, omdat het luchtruim gesloten is, maar ook omdat de voortzetting van de studie onzeker is.”  4 studenten zijn nog in Cuba, omdat hun ouders geen geld hadden om ze naar Suriname te laten komen. “De Surinaamse ambassade steunt deze studenten. Maar de rek is eruit.”

Studierichtingen

Lilian Wiebers

Wiebers geeft aan dat met de studenten afspraken zijn gemaakt dat zij tewerkgesteld zouden worden bij diverse zorginstellingen, zoals het Streekziekenhuis Marwina, SZF, Mungra Medisch Centrum, Nickerie, ‘s Landshospitaal, Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en BGVS.  De studenten richten zich in Cuba op de studies Geneeskunde (17), Tandheelkunde (1), Farmacie (1).

Wat gaat nu mis?

“Ze zijn allen over naar het tweede leerjaar, 1 gaat naar het derde leerjaar.  Maar er komt geen uitsluitsel.” Wiebers en de ouders/studenten hopen dat de minister van Volksgezondheid een concrete oplossing presenteert aan de groep. “De zorginstellingen geven aan dat zij hun gelden ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid en kunnen geen gelden storten. De studenten moeten het maar zelf bekijken hoe verder”, vertelt Wiebers.

Achterstanden

De studenten hebben globaal achterstanden van 2 tot 3 maanden. Hoe groot deze achterstanden zijn met betrekking tot de studiekosten, daarop hebben zij geen zicht. De achterstanden die zij aan den lijve ondervinden, betreft hun leefgeld dat de zorginstellingen moeten overmaken. Deze gelden blijven uit. Het leefgeld is voor voeding, transport, verzekeringen, internetgebruik voor hun studie en communicatie met hun ouders en huur voor hun appartement/kamer. “Er zijn nu 11 studenten die alleen om te overleven hun persoonlijke spullen verkopen”, merkt Wiebers op.  Op maandbasis is er USD 1375 nodig voor een student, vertelt Greg Heuvel, een van de ouders. De studenten zijn verspreid geplaatst; een student verblijft in Santiago de Cuba en de overige zijn in Havana. Deze steden liggen uren van elkaar verwijderd.

Reacties van de ouders

De ouders en studenten vinden dat de minister van Volksgezondheid tot nu toe niet eerder heeft gecommuniceerd met de groep over het duurzame belang van de opleidingen voor Suriname. Heuvel en Ernie Esajas, een andere ouder wiens zoon nu derdejaars is, bevestigen dat er nog geen communicatie is geweest met de minister. Wiebers geeft aan dat de studenten als uitvoerder van het beleid van het ministerie van Volksgezondheid zullen bijdragen aan de volksgezondheid van Suriname.

Esajas vult aan dat de studenten op grond van overeenkomsten die zijn gesloten binnen Caricom met Cuba de studies volgen. “In 2017 was Cuba bereid om landen binnen Caricom te ondersteunen met goedkope studiefaciliteiten.” Wiebers is van mening dat er op diplomatiek niveau gesproken zou kunnen worden tussen beide naties. Heuvel ziet als oplossing dat met de Cubanen wordt overlegd om een korting te vragen, om het bedrag van 1375 omlaag te krijgen. “Want steeds wordt gezegd dat er geen geld is zonder dat wordt geprobeerd te kijken naar diverse mogelijkheden, zoals partnerschap tussen overheid en het bedrijfsleven”, vult Wiebers aan.

Wat wordt van de overheid verwacht?

Wiebers rekent erop dat de overheid het belang van het recht op onderwijs inziet. “Dat dit probleem niet alleen door de minister van Volksgezondheid moet worden bekeken, maar ook door de vicepresident en de president.  De regering moet zijn regeringsverklaring naleven”, benadrukt Wiebers. Het drietal, Wiebers, Heuvel en Esajas, erkennen de crisis waarin het land zich bevindt, maar vraagt zich af of op onderwijs bezuinigd moet worden. Ze geven aan dat er tal van andere luxueuze zaken zijn waarop bezuinigd kan worden. Zij rekenen er echter op dat het ministerie vandaag met een passende oplossing komt, zodat de studenten hun studie in Cuba kunnen voortzetten.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: