Ministers Blok en Kaag: ‘Bij iedere vorm van hulp aan Suriname die Nederland levert worden risico’s meegewogen’

‘Bij iedere vorm van hulp die Nederland levert worden risico’s meegewogen en donor conditionaliteiten gesteld alsook eventuele mitigerende maatregelen genomen indien daartoe aanleiding bestaat. Nederland behoudt immer de mogelijkheid af te zien van bijdragen, wanneer niet aan gestelde conditionaliteiten is voldaan.’ 

Dit antwoorden de Nederlandse ministers Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Sigrid Kaag van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maandag 19 oktober op vragen van de twee Forum voor Democratie Tweede Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema over herijking van de relatie met Suriname.

Volgens de beide ministers vormen de bijzondere relatie tussen het Koninkrijk en Suriname en wederzijdse belangen, als gevolg van de meer dan 300 jaar gedeelde geschiedenis, de gemeenschappelijke taal en de grote diasporagemeenschap in Nederland, bepalende uitgangspunten voor het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname.

Blok en Kaag stellen in hun uitgebreide brief ook, dat ‘met de nieuwe regering in Suriname de bilaterale relatie weer zo ingericht kan worden dat deze recht doet aan de onderlinge banden en waarmee de belangen van beide landen gediend kunnen worden’. 

Over eventuele financiële steun aan Suriname schrijven de bewindslieden onder meer, dat Nederland mogelijk zou kunnen assisteren bij het in kaart brengen van de steun die Suriname kan ontvangen van de internationale financiële instellingen. Nederland is op dit moment in gesprek met Suriname over mogelijke technische assistentie die bijdraagt aan structurele oplossingen van de huidige problematiek. Er is geen precedent voor een garantstelling door de Nederlandse staat ten behoeve van kapitaalmarktoperaties van landen die geen onderdeel van het Koninkrijk zijn of binnen het Europese kader vallen. Zelfs in de laatste gevallen is Nederland terughoudend met het uitgeven van garantiestellingen aan de hand van een hiervoor opgesteld toetsingskader.’

Op de vraag van Baudet en Hiddema welke Nederlandse toeleveranciers met hun kennis en kunde zouden kunnen bijdragen aan de wederopbouw van Suriname, antwoordden Kaag en Blok: ‘Een eerste Surinaams-Nederlands Business Forum staat gepland voor het najaar van 2020, waarbij Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren de mogelijkheid krijgen om te verkennen hoe zakelijke contacten met Suriname kunnen worden opgebouwd en/of uitgebreid. Dit forum biedt ook de Surinaamse regering de mogelijkheid om de financiële en economische prioriteiten toe te lichten en enkele sectoren uit te lichten, waarbij de inzet zal zijn om meerwaarde te creëren in de samenwerking.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: