Strei!, PRO en DA’91 zien graag samenwerking naar verkiezingen 2025

Bij de verkiezingen van 25 mei deed een veelheid aan kleine politieke partijen mee, die feitelijk veel dezelfde standpunten hadden, maar van elkaar de kaas van het brood aten. Een gemiste kans, die versplintering? De vraag kan gesteld worden in hoeverre die versplintering in de progressieve politiek heeft bijgedragen aan een slechte verkiezingsuitslag van die partijen en aan het feit dat geen enkele zetel in De Nationale Assemblee werd behaald. 

Is het geen tijd, dat die partijen eens de koppen bij elkaar steken om te besluiten tot een samensmelting, om als één nieuwe progressieve partij richting de verkiezingen van 2025 te gaan? Maar, zijn partijen als Strei!, PRO en DA’91 daartoe bereid? Zijn ze bereid hun eigen identiteit aan de kant te zetten om op te gaan in een nieuwe partij, meer daadkracht, meer duidelijkheid voor de kiezers ook. Dagblad Suriname confronteerde deze partijen met een mogelijke samensmelting. Samensmelting lijkt ver weg, maar samenwerking is nog steeds de optie.


Maisha Neus, de politiek leidster van Strei!, erkent in gesprek met Dagblad Suriname dat er bij de verkiezingen van dit jaar veel versnippering van kennis en stemmen heeft plaatsgevonden als het gaat om de nieuwe partijen. ‘Kleine partijen zouden moeten samenbundelen, maar gebleken is dat er toch veel verschillen zijn in ideologie. In ieder geval denkt Strei! niet dat er gestreden moet worden tegen een gezamenlijke vijand, omdat in de wereldgeschiedenis maar al te vaak gebleken is dat verbintenissen dan toch uit elkaar vallen als de strijd eenmaal gestreden is. Er moet juist verbinding worden gezocht op raakvlakken, en die zijn er voldoende.’ 


Neus: ‘Strei! streeft naar een samenleving zonder corruptie en dat kan alleen met een nieuwe combinatie’

Neus: ‘In mei 2018 heeft Strei! als eerste geroepen dat het gestolen geld terug moet worden gehaald en dat dat mogelijk is als de paper trail wordt gevolgd. We zien nu daartoe initiatieven, maar het lijkt alsof de grote namen, die toch bekend zijn, buiten schot blijven. Ons gevoel van recht wordt zo niet bevredigd. Maar, dat is niet eens het belangrijkste: als het volk ziet dat de grootste dieven wegkomen met hun misdaden, zal dat ook geen aanmoediging zijn om het beter te doen, als politieke groep. Daarom is het belangrijk dat we steeds kritisch op elkaar blijven. En man en paard noemen, wat niet echt een Surinaamse traditie is. Maar, hoe wil je corruptie aanpakken als je niet mag zeggen wie er corrupt is? Dat heeft tot gevolg dat je ook erg kritisch op je eigen partij moet zijn. Dat zal nog problemen opleveren. Maar, we moeten door die zure appel heen om hier een geregelde, schonere samenleving te krijgen. En dat kan het beste door een nieuwe combinatie: die heeft minder lijken in de kast, en minder politieke vrienden die ze tevreden moet stellen.’


‘Naarmate de tijd vordert, zal de regering moeten aantonen dat het volk de juiste keuze heeft gemaakt in mei. Zo niet, dan staat er een nieuw blok klaar dat de volgende stap naar good governance zal maken’, aldus Maisha Neus.


Sewcharan, PRO: ‘Wij staan open voor samenwerking’

Gerold Sewcharan, voorzitter van PRO, zegt dat de partij voor de verkiezingen meer dan 30 gesprekken heeft gevoerd met 16 politieke organisaties, en dat met name raakvlakken zijn ontdekt met de Amazone Partij, DOE, DA’91, Strei!, Seti Sranan Politieke Partij, A20 en PVP. ‘Dit heeft zich geuit in gezamenlijk activisme, in rechtsstrijd voor behoud van onze democratie en in anti-corruptie initiatieven. Wij staan open om met deze partijen verder te werken aan een beweging, waarin wij allen kunnen bijdragen aan bewustwording en het winnen van verder vertrouwen. Samenwerking is statutair een opdracht die de Partij voor Recht en Ontwikkeling moet vervullen.’


Sewcharan stelt ook dat PRO een van de 4 procespartijen was, die tot aan de hoogste rechter geprocedeerd heeft tegen het combinatieverbod ingesteld richting de verkiezingen van 25 mei. ‘Terwijl anderen spraken over samenwerking was de Partij voor Ontwikkeling een van de maar 6 partijen, die samenwerking een optie maakte waar de kiezer voor kon stemmen.’

Del Castilho, DA’91: ‘Alleen DA’91 was bereid om niet onder de eigen naam te participeren’ 

De partijvoorzitster van DA”91, Angelic del Castilho, vindt het ‘nog heel vroeg in het traject naar de volgende verkiezing, maar DA’91 stelt zich in deze fase van het traject op het standpunt dat om succes te behalen bij de volgende verkiezing wij als partij ervaren moeten worden door de gemeenschap als die partij die vertrouwen, geloofwaardigheid en sterk dienend leiderschap voor de totale samenleving representeert. Om dat te doen zullen wij voortgaan op de uitgezette weg om iedereen die hieraan mee wenst te doen alle ruimte te bieden dat samen met ons vorm te geven. En wanneer ik zeg eenieder, dan heb ik het over personen en organisaties.’

Del Castilho: ‘DA’91 heeft al vroeg inhoud willen geven aan de aspiraties van onze samenleving om solidariteit onder politieke partijen met gelijkgerichte doelen vorm te geven. Wij begonnen eraan in 2016 met een partnerschap met SPA. De basis vormde de geldende kieswet en kiesregeling en door wijziging van deze in 2018 verviel de basis voor een verdere voortzetting. In aanloop naar de verkiezingen namen wij al in de tweede helft van 2019 initiatieven tot gesprekken voeren met verschillende partijen, die meer of minder gelijke issues propageerden. Deze gesprekken zijn nog tot heel kort vóór de registratie voor de verkiezingen voortgezet. Het vormen van het groter ‘alternatief’ kreeg geen vorm vanwege politieke onervarenheid en onduidelijke agenda’s en gebrek/geschonden vertrouwen.’

‘Alleen DA’91 was bereid om niet onder de eigen naam te participeren aan de verkiezingen. Een heel verregaand standpunt, omdat het onder de nieuwe kiesregeling verregaande consequenties en grote risico’s met zich meebrengt. Uiteindelijk deden de meeste partijen alleen mee aan de verkiezingen.’

Uitslag verkiezingen 25 mei 2020 

DA’91:     545 stemmen in Commewijne, Nickerie, Para, Paramaribo 

PRO  :     1.206 stemmen in Commewijne, Coronie, Para, Paramaribo

Strei!:    554 stemmen in Commewijne en Paramaribo

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: