Katholieke Charismatische Vernieuwing ontvangen door bisschop Choennie

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KVC) heeft via mevrouw Marabel Boldewijn van de Frater Lambertus Bibliotheek, te kennen gegeven dat het gebruikelijk jaarlijks bezoek aan de bisschop onlangs heeft plaatsgevonden. “Eindelijk vond het geplande bezoek aan monseigneur Karel Choennie op woensdag 7 oktober jl. plaats. Ja, eindelijk, omdat het Nationaal Service Team (NST) gewoon is het jaarprogramma van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) aan het begin van het jaar te bespreken met de bisschop. In een heel luchtig en openhartig gesprek is verteld wat de KCV dit jaar allemaal gedaan heeft.”

Het Coranavirus stuurt het programma in de war

“Elke organisatie zal wel in haar functioneren een verandering gemerkt hebben, vanwege de Corona pandemie. Zo ook de Katholieke Charismatische Vernieuwing. In februari jl. heeft nog de karaoke fundraisingsactiviteit plaatsgevonden en daarna zijn de activiteiten op een heel andere manier of niet uitgevoerd. De grote activiteiten die geen voortgang hebben gevonden, zijn de driedaagse conferentie en de vorming ‘Leven in de Geest’.”

Renovatie dienstencentrum

“Tijdens het gesprek kwam de renovatie van het dienstencentrum aan de orde. Door de vele lekkages moet het dak van het gebouw vervangen worden. De inzichten over het dienstencentrum werden gedeeld met de bisschop. Het dienstencentrum is de plaats waar de activiteiten van de Charismatische Vernieuwing plaatsvinden, waar eenieder die behoefte heeft aan Gods aanwezigheid, die ter plekke kan vinden.”

Gebedsgroepen

“De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) is een beweging binnen de Rooms Katholieke kerk die, geleid door Gods geest, mensen helpt om een diepere relatie met God te hebben. Haar doel wordt gerealiseerd middels verschillende gebedsgroepen in de diverse parochies, het organiseren van vormingen zoals leven in de geest en groei in de geest. Tevens worden ook grote diensten gehouden, zoals de pinksterdienst, adventsdienst en niet te vergeten de driedaagse conferentie.”

Digitale wereld

“De bisschop moedigde het team aan om op een creatieve manier inhoud te geven aan haar activiteiten. Hij vroeg ook na te gaan hoe de KCV in andere landen activiteiten uitvoert. Meer en meer worden we nu gedwongen de digitale wereld te omarmen en creatiever te worden. Mensen moeten zich gaan scholen in deze digitale wereld, zodat ze mee kunnen gaan met de veranderende ontwikkeling.”

Lofprijzing en gebed

“Zoals het gesprek met de bisschop aan het begin werd opgedragen aan de Heer middels lofprijzing en dankzegging, zo werd ook geëindigd met gebed, waarbij in het bijzonder gebeden werd voor de gezondheid van de bisschop”, aldus de berichtgeving van mevrouw Boldewijn.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: