Vijf ministers besmet met het Covid-19 virus

De Nationale Assemblee was donderdag in vergadering bijeen, toen plotseling duidelijk werd dat de in de zaal aanwezige minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie positief was getest op Covid-19. Er ontstond de nodige beroering in de vergaderzaal, wat zelfs leidde tot de verwijdering door de politie van NDP-fractieleider Rabin Parmessar, die om een schorsing had gevraagd. Ondertussen verliet Amoksi de zaal en werd zijn zetel ontsmet.

Na de schorsing verklaarde president Chandrikapersad Santokhi dat minister Amoksi eerst negatief was getest, maar dat hij vervolgens positief bleek te zijn. Diverse parlementsleden zijn van oordeel dat de bewindsman zijn collegae, de president, de vicepresident, assembleeleden, het personeel en alle anderen aanwezig, in gevaar heeft gebracht. Maar, de vraag is in hoeverre de bewindsman wist dat hij positief besmet was toen hij de vergaderzaal betrad…

Eerder waren al twee ministers positief getest op Covid-19, te weten de David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken. Daarvoor was het minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer, die positief was getest. Dat leidde tot het in thuisquarantaine gaan van haar collega’s Parmanand Sewdien (Landbouw, Veeteelt en Visserij), Krishna Mathoera (Defensie), Reshma Kuldipsingh, Kenneth Amoksi, Gracia Emanuel (Regionale Ontwikkeling en Sport), David Abiamofo en Bronto Somohardjo (Binnenlandse Zaken).

Vrijdag werd bekend dat minister Gracia Emanuel ook positief getest is op Covid-19. Zij is de vijfde minister in rij die besmet is met het Coronavirus. Ook Abop-assembleelid Miquella Soemar-Huur is positief getest.

De vraag kan nu gesteld worden of het gedrag van minister Amoksi laakbaar was. Wist hij, op het moment dat hij de vergaderzaal betrad, dat hij positief was getest op het Covid-19 virus? Was dat werkelijk het geval, dan zou gesteld kunnen worden dat hij willens en wetens anderen in gevaar heeft gebracht en er wellicht sprake is van een strafbaar feit. En ook al wist hij het niet, hij wist dat hij een potentieel gevaar was, ook al was hij eerder negatief getest. Vals negatieven en vals positieven zijn gangbaar bij alle testen.

In Nederland zijn mensen, die opzettelijk anderen (dreigen te) besmetten met het Coronavirus, al via snelrecht veroordeeld tot gevangenisstraffen. Bij de politie komen elke dag nieuwe aangiftes binnen. Ook letselschadebureaus maken zich nu op voor de te verwachten eerste schadeclaims van zieke slachtoffers, die expres besmet zijn geraakt, zo is te lezen op de website van het Juridisch Bureau Letselschade te Amsterdam (https://www.juridischbureauletselschade.nl/). ‘Mocht iemand met Corona, die wéét dat hij of zij het zelf heeft, een ander expres in het gezicht niezen of hoesten, dan kan die persoon aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen, als de ander daardoor inderdaad Corona oploopt. Mocht de niezer de toedracht ontkennen, dan moet uit getuigenverklaringen of camerabeelden blijken dat de situatie zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.’

Als je onvoorzichtig bent en anderen besmet, maak je je volgens de Nederlandse strafrechtadvocaat, Tjalling van der Goot, in maart van dit jaar in gesprek met de regionale omroep Omrop Fryslân, schuldig aan het toebrengen van zwaar letsel of dood door schuld. ‘Maar, als je niet weet of je besmet bent, is dat wel een moeilijk voorstelbaar feit, want je moet het ook weten en dan moet er ook nog een causaal verband zijn. Dus, als je weet dat je besmet bent en je gaat gewoon naar de supermarkt en begint een praatje, dan ben je toch wel heel onvoorzichtig bezig. Als er een causaal verband kan worden aangetoond tussen dat handelen en het gevolg, zou je kunnen spreken van schuld aan dat letsel of de dood.’

Wat de vijf met het Coronavirus besmette Surinaamse ministers betreft, kan gesteld worden dat dat geen goed voorbeeld is voor de samenleving. Zij hebben mogelijk Covid-maatregelen overtreden, terwijl de regering welhaast dagelijks de burgers wijst op hun verantwoordelijk om de maatregelen goed in acht te nemen en daarmee bij te dragen aan de bestrijding van Covid-19.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: