Gadjradj: ‘Cliënten kunnen niet meer betalen voor rechtsbijstand’

HvJ installeert 13 waarnemend substituut-officieren van justitie

Het Hof van Justitie heeft vrijdag 13 nieuwbakken waarnemend substituut-officieren van justitie geïnstalleerd. Het gaat om Romeo Rampersad, Rashmi Chotkoe, Ruth Craig-Nunes, Deepak Bhagwandien, Aficke Spier, Rita Sitaram, Vijantimala Panchoe, Sardhawatie Ramdajal, Priscilla Roep, Santusha Raghoe, Satyamperkash Garib, Sudesh Sewgobind en Maritza Bobb. De aanstelling van deze 13 openbare aanklagers zal volgens Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), een verlichting in werkdruk brengen, wat uiteindelijk voordelig voor elke belanghebbende zal uitkomen. Echter de financiële en rechtspositionele waardering voor de vervolgingsambtenaar en zelfs de totale rechterlijke macht is volgens haar benedenmaats. “De mensen verdienen gewoon te weinig en dit is absoluut geen inspiratie om de aangenomen taken te realiseren, risico’s te nemen, dagelijks cruciale beslissingen te nemen en om recorduren te werken. Advocaten hebben het al helemaal moeilijk. Ons vrij beroep kenmerkt zich enkel met financiële non-zekerheid. Advocaten zijn niet verzekerd en we hebben geen pensioen. Ook wij kijken naar de toekomst en wat die zal brengen”, benadrukte de deken in haar toespraak.

SRD 500 voor kosteloze rechtsbijstand achterhaald

Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova)

Gadjradj hield de aanwezigen in de zittingszaal voor dat vanwege de huidige economische situatie cliënten niet meer kunnen betalen voor rechtsbijstand. Voor advocaten wordt het verlenen van rechtsbijstand hierdoor steeds moeilijker. Daarnaast worden de kosteloze bijstandszaken structureel laat tot niet betaald. “Wie denkt dat SRD 500 voor een complete zaak voldoende is, heeft het glad mis”, stelde zij.

Meer armoede brengt meer criminaliteit met zich mee

De nieuwe substituut–officieren van Justitie aanvaarden volgens Gadjradj hun ambt in een tijd van verruwende criminaliteit, waarbij er een schrijnend tekort aan oplossingsmogelijkheden lijkt te zijn. “De huidige sociaaleconomische situatie, met Corona in onze kielzog, zal de criminaliteit vermoedelijk alleen maar verergeren. De dollarkoers is nu 1 op SRD 16,80, hetgeen betekent dat de totale samenleving met 230% is verarmd. Bij de installatie van de procureur-generaal in april 2016 was de koers nog SRD 5,42. Meer armoede brengt meer criminaliteit met zich mee”, aldus Gadjradj.


Land geteisterd door grote criminaliteitsvraagstukken

In deze periode van de 13 toetredingen tot het Openbaar Ministerie wordt het land volgens de advocaat geteisterd door vraagstukken, zoals de grote drugvangsten, kartelvorming, cyberpesten en cybercrime, money laundering, blacklisting, extreem huiselijk geweld en ga zo maar door. Kijken we naar de criminaliteit in Suriname, dan bestaan er volgens haar veel aanwijzingen dat de onder– en bovenwereld in Suriname op structurele wijze met elkaar vermengd zijn. “Die vervlechting uit zich door middel van ondermijnende criminaliteit: corruptie binnen politiek en bestuur, machtsmisbruik, zelfverrijking, intimidatie, fraude, criminele organisaties die onaantastbaar zijn, etc. De lijst van voorbeelden is lang. Die ondermijnende criminaliteit, en ik citeer de pg van de eilanden Saba, St. Eustacius en St. Maarten, is een kwaadaardig en veelkoppig monster: gewelddadig, gewetenloos, diepgeworteld en uitsluitend gericht op macht en financieel gewin, buitengewoon goed georganiseerd en door een groot deel van de samenleving min of meer geaccepteerd. Daarmee, vreet het aan de fundamenten van onze rechtstaat en democratie”, aldus Gadjradj.

Rechtshandhavingsketen niet voldoende opgewassen tegen de misdaad

De rechtshandhavingsketen is volgens de deken op dit moment niet voldoende opgewassen tegen de misdaad. “Het is in het belang van Suriname dat tegenover deze criminaliteit een integere, brede en goed georganiseerde, professionele rechtshandhavingsketen wordt geposteerd, die gemotiveerd én in staat is alle criminaliteitsvormen aan te pakken. Het Openbaar Ministerie moet het als haar taak beschouwen om een substantiële bijdrage te leveren in deze criminaliteitsbestrijding, zulks blijkt ook uit het klaarstomen van meerdere officieren van justitie. Aan elke officier van justitie is eveneens de taak het vertrouwen in de rechtsstaat te doen gevoelen bij haar burgers”, aldus Gadjradj. Zij wenste de nieuwbakken officieren veel wijsheid toe, maar natuurlijk ook veel geluk en plezier in hun nieuwe werkzaamheden.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: