Volledige uitslag verkiezingen 25 mei 2020 nog niet beschikbaar gesteld

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het Ministerie dat verantwoordelijk is voor het organiseren van de verkiezingen in Suriname. Op 25 mei 2020 zijn de Surinaamse kiezers naar de stembus gegaan. De verkiezing is gehouden onder supervisie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Suriname had in het verleden een heel goede naam wat het organiseren van de verkiezingen betreft. De stembureaus, het Hoofstembureau, het Onafhankelijke Kiesbureau zijn belangrijke werkarmen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Als burger ( kiezer) van dit land  heb ik vooral in Paramaribo gemerkt dat de verkiezingen op 25 mei 2020 in dit district zeer chaotisch waren. De personeelsleden op een aantal  stembureaus waren niet goed opgeleid  en hadden waarschijnlijk het  instructieboekje :” Handleiding voor Stembureau “, niet goed bestudeerd. Ik wil slechts met een voorbeeld duidelijk maken dat de verantwoordelijken op bepaalde stembureau hun taken niet goed vervuld hadden

In citeer uit het boek:” Handleiding voor Stembureau” bladzijde  59 (9.1.2.) Proces-verbaal stemopneming DNA.” Indien het publiek geen bezwaar inbrengt over de telling van de stremopneming, wordt het  proces-verbaal Model 7-A DNA, Stemopneming verkiezingen leden van de leden van De Nationale Assemblee ingevuld . De proces –verbaal wordt in tweevoud opgemaakt:

1.Een exemplaar voor de verzending van het Hoofdstembureau:                                                                

2.Een exemplaar voor aanplakking in het stembureau.

Alle ingevulde processen-verbaal dienen op de laatste pagina door alle stembureauleden te worden ondertekend. De overige pagina’s dienen te worden geparafeerd door alle stembureauleden.

Verpakken en verzegelen

De volgende documenten worden op ordelijke en overzichtelijke wijze ook apart verpakt en verzegeld. Het gaat in deze : De geldige DNA-stembiljetten ; de ongeldige DNA-stembiljetten ; de turflijst van de DNA-stemopnemen; de turflijst van ongeldige DNA- stembiljetten; de lijst van bezwaren ingebracht door kiezers tijdens de stemopneming DNA.

De voorzitter van het stembureau moet alle documenten aan het Hoofdstembureau overhandigen.

Uitslag verkiezingen op alle niveau beschikbaar stellen

In het verleden ( tijdens de verkiezingen van 1987 tot en met 2010) kon men na drie á vier maanden na de verkiezingen, een CD kopen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor SF of SRD 10,00. In deze CD was de volledige uitslag van de verkiezingen vastgelegd; de uitslag per district, de uitslag per politieke partij, de uitslag per ressort, per stembureau, per candidaat; het opkomstpercentage per district etc. De wetenschappers, de studenten, de politieke partijen die zetels en ook geen zetels behaald hebben, kunnen deze data gebruiken ( officiële cijfers) om politieke analyses te maken.

Het Centraal Hoofdstembureau is een belangrijke werkarm van B.Z.

Het huidige  Centraal Hoofdstembureau  bestaat uit de volgende personen: de heer Eugene G.Merkus MBA, voorzitter; de heer Raymond J. Landbrug; de heer mr.Delano P.A. Landvreugd MA; de heer Dennis E.Menso Lcs; de heer Luciano S. Mentowikromo; de heer Robby E.K.Raghoe; mevrouw mr. Anuska A.Ramdhani; mevrouw drs. Elviera L.Sandie; de heer ir.Steven W.Vrieze. Voorts is ook aanwezig mevrouw mr.Anuscka J.Levqant als secretaris.

De jonge dynamische minister van Binnenlandse Zaken, de heer Bronto Somohardjo moet ervoor zorgen dat de uitslag van de verkiezingen( op stembureau niveau, per politieke partij , per district) beschikbaar worden gesteld door het Centraal Hoofdstembureau ( wij moeten kopen) aan de Surinaamse kiezers.

De voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau is verantwoordelijke persoon bij CHS en hij moet zijn medewerkers de opdracht geven om deze cijfers zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2010 kon ik nog  een CD kopen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in 2015 heeft het CHS die cijfers niet beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik hoop dat het CHS ( vooral de voorzitter van het CHS de heer Merkus) in 2020 tot inkeer is gekomen en de volledige uitslag van de verkiezingen wel beschikbaar stelt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: