Landelijk loopt aantal aanmeldingen om leerkracht te worden af

Tijdens een werkbezoek van Dagblad Suriname aan het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI), dat 50 jaar geleden op 10 oktober werd opgericht, kwamen de capaciteit en de kwaliteit van hoogopgeleide leerkrachten afgeleverd aan de maatschappij naar voren.

‘Hier ben ik, zend mij’

Het CPI is een gezamenlijk initiatief van het Bisdom Paramaribo en de Evangelische Broedergemeente Suriname. Zij hebben in 1970 de Stichting Christelijke Onderwijzersopleiding opgericht. Tijdens de CPI-jubileumdienst in de St. Petrus en Paulus Basiliek, waarin Mgr. Karel Choennie en pater Esteban Kross  voorgingen, werd het accent vooral gelegd op de roeping tot leerkracht en speciale zending van God om alle volken te onderwijzen. “Hier ben ik, zend mij.”

Het lerarenberoep

Aangehaald werd dat het lerarenberoep in de loop van de jaren minder aantrekkelijk is geworden. Landelijk loopt het aantal aanmeldingen om leerkracht te worden af. De centrale inschrijving van de overheid heeft 2 jaar geleden geen nieuwe inschrijvingen aan het CPI toegewezen.

Digitaal onderwijs            

Ook werd aangehaald, het huidig pedagogisch klimaat dat zich kenmerkt door snelle en ingrijpende veranderingen in een digitale wereld. Meegaan in deze nieuwe ontwikkelingen is nodig om relevant onderwijs te bieden.

Dynamische uitstraling

Het CPI-complex is qua opzet en vormgeving een prettige ruimte om een goed onderwijsklimaat te scheppen. De rust die hiervan uitgaat, is stimulerend. De goed onderhouden ruimte zorgt er niet alleen voor, dat de aanblik dynamisch en mooi om te zien is. Het gebouw, de klassen, de kantoren, de tuin, de totale inrichting heeft karakter, deze zijn harmonisch en wekken vertrouwen.

Onderhoud en restauratie

De CPI-visionairs projecteerden in het belang van het onderwijs, de scholing en de vorming van de bevolking een modern, groen en functioneel onderwijsinstituut. De schoolbevolking wordt opgevangen in een stimulerend milieu, wat goede prestaties aanmoedigt. Restauratie, permanent onderhoud en voortdurend verbeteren van de fysieke gesteldheid van het CPI worden door externe omstandigheden belemmerd. Door de school in een optimale fysieke staat te houden, wordt bijgedragen aan het succes van de organisatie.

Verkiezingsvlaag

Bijkans een jaar geleden werd er door de voorgaande regering in een verkiezingsvlaag een aanvang gemaakt met de restauratie van de Nengrekopoestraat, die aan het CPI grenst. De werkzaamheden werden na korte tijd stilgelegd. Puin en de straatstenen die werden verwijderd, werden opgehoopt rond de gymzaal op het CPI-terrein. Vandaag na een jaar is het een heuvellandschap met bosvorming. De schade aan sportvelden van het CPI is duidelijk zichtbaar. Sporten is haast niet meer mogelijk. De gymzaal is aan grondige restauratie toe.

CPI-terrein ooglijker maken

Wanbetaling door de overheid zou de reden zijn van het stilleggen van de bestratingswerkzaamheden, die zonder openbare inschrijving werd gegund aan de stratenmaker. De CPI-directie heeft het ministerie Openbare Werken, Transport en Communicatie benaderd met het verzoek om de straatstenen te gebruiken om een laaggelegen deel van het schoolterrein ooglijker te maken. Het antwoord wordt afgewacht. Gehoopt wordt op een gunstige beslissing.

Correctie

In de editie van 13 oktober heeft Dagblad Suriname al bericht over het gouden jubileum van het CPI. In dit bericht werd een grove fout gemaakt. Een fotobijschrift luidde: “Van links naar rechts directeur Heidy Yorks, monseigneur Karel Choennie, de eerste CPI-directeur André Vonsee en echtgenote Vonsee-Verwey.” Het moet zijn: “De eerste CPI-directeur Andre Vonsee en de huidige onderdirecteur Agnes Vonsee, een achternicht van de gewaardeerde gewezen directeur”.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: