Amerikaanse economische topdelegatie bezoekt president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag een economische topdelegatie uit de Verenigde Staten ontvangen. De afvaardiging, bestaande uit vertegenwoordigers van vijf agentschappen, waaronder Development Finance Corporation, had eerst een kort onderhoud met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, waarna de delegatie haar opwachting maakte bij het staatshoofd. 

De groep is op bezoek in navolging van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo afgelopen maand.

De Amerikaanse regering is vooral geïnteresseerd in economische betrekkingen. Zij heeft bevestigd een partner te zien in Suriname en is ingenomen met de wijze waarop de nieuwe regering zaken aanpakt, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. 

De regering-Trump zal op korte termijn een aantal financiële faciliteiten beschikbaar stellen aan Suriname, bestemd voor zowel het Agrarisch Krediet Fonds alsook kleine en middelgrote bedrijven. Deze faciliteiten bieden de mogelijkheid om leningen te verstrekken aan kleine ondernemingen, voornamelijk in de agrarische sector, voor verdere ontwikkeling van de economie en het creëren van werkgelegenheid.

Ook is gesproken over schuldverlichting. Voor Suriname bestaat de mogelijk om ondersteuning te vinden bij de Amerikaanse autoriteiten voor het saneringsprogramma, waarover minister Armand Achaibersing van Financiën en uiteenzetting heeft gegeven in De Nationale Assemblee. Dit programma is belangrijk voor het traject naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

‘Komende week zullen gesprekken gevoerd worden met de Amerikaanse ambassadrice om de afspraken in details uit te werken en vanaf dat moment moeten overeenkomsten getekend worden, betrekking hebbende op de kredietfaciliteiten’, aldus minister Ramdin na de ontmoeting met de delegatie. 

De Amerikaanse delegatie meent, volgens de Communicatie Dienst Suriname, dat Suriname ‘goed denkwerk’ verzet. ‘Wij weten wat we willen en wij sluiten aan bij datgene wat ze kunnen aanbieden. Wij gaan heel voorbereid naar deze gesprekken, met een duidelijke visie om ook het Surinaams belang neer te zetten’, sprak minister Ramdin. 

Op termijn zal op ministerieel niveau een tegenbezoek gebracht worden aan de Verenigde Staten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: