Ambtenarenapparaat saneren een must

Suriname worstelt met het aantal ambtenaren bij de overheid. Een beleid omtrent dit belangrijk vraagstuk ontbreekt, merkt de bestuurskundige August Boldewijn op. Het eerste dat moet gebeuren, is het instellen van een wet op de demissionaire periode, verduidelijkt de bestuurskundige. “In zo een wet wordt aangeven vanaf hoeveel maanden voor de verkiezingen er geen beslissingen meer mogen worden genomen die de volgende regering zal binden.” Door het ontbreken van een dergelijke wet kunnen nog tot op de dag van de verkiezing zwaarwichtige beslissingen worden genomen. “Iemand die komt met een beschikking, een overeenkomst met de staat, kan je nu niet wegsturen”, licht Boldewijn toe.

Formatie
Boldewijn wijst ook op artikel 7 van de Personeelswet, waarin is aangegeven dat alle organen, afdelingen, subafdelingen en sectiebureaus van een ministerie een formatie moeten hebben.

Doel formatie
De formatie geeft aan hoeveel personen, van welk niveau, over welke capaciteiten en opleiding mensen moeten beschikken om een afdeling te kunnen draaien. Boldewijn noemt het voordeel van deze werkwijze dat er dan overzicht is wat er nodig is op een ministerie, omdat de zaken dan helemaal zijn uitgeplozen. “De organisatie en personeelsstructuur moet je in place hebben, waardoor je precies weet wie je in je organisatie nodig hebt.” Een ander punt waar de bestuurskundige op wijst, is dat je een bestandspyramide nodig hebt, welke aangeeft de aantallen mensen in het hoger kader, middenkader en lager kader. “Wanneer je dat hebt, dan pas zie je hoeveel mensen je mist in je organisatie.” Hierdoor is er dan ook inzage in hoeveel mensen aangetrokken, opgeschoven of geroyeerd moeten worden.  De huidige situatie schetst de deskundige als een ‘okrobrafoe’.

Hij wijst op de huidige knelpunten door de recentelijke aangenomen personen, omdat deze zijn aangenomen zonder dat ze beoordeeld zijn. “Er is geen inzage in de kwalificaties op basis waarvan de mensen zijn aangenomen.”

Gebruikmaken van deze situatie
Als oplossing ziet Boldewijn dat van deze situatie gebruik wordt gemaakt om het overheidsapparaat te saneren. Dit ‘afslanken’ van de overheid zou al zijn begonnen in de jaren ’70, maar de angst was dat de eigen politieke mensen ook mee zouden verdwijnen uit het systeem. “Want wanneer je een formatie maakt op basis van technische eisen, dan kan het zijn dat bepaalde personen niet thuishoren bij het ministerie”, verduidelijkt de bestuurskundige.

Boldewijn laat er geen twijfel over bestaan dat aanname van personeel dient te geschieden op basis van functieomschrijvingen. Zelfs in het traject van functionerings- en beoordelingsgesprekken loopt het spaak, omdat de functieomschrijvingen ontbreken. “Je moet de formaties hebben met de functies volgens artikel 7 van de Personeelswet”, benadrukt Boldewijn.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: