Directeur Cultuur Roseline Daan: ‘wij moeten cultuur- en kunstbeoefenaars altijd waarderen’

Op 08 oktober jongstleden heeft de diploma-uitreiking plaatsgevonden aan de geslaagden van de Nola Hatterman Art Academy. Dagblad Suriname verneemt het volgende hierover van directeur Cultuur, Roseline Daan. ‘Er zijn zeven kunstschilders afgestudeerd aan de Nola Hatterman Art Academy. Vanwege Covid-19 was de uitreiking op het voorterrein van de Art Academy.  Ik heb de geslaagden toegesproken en hen een hart onder de riem gestoken. Er wordt op het Directoraat Cultuur een ruimte gereed gemaakt zodat alle kunstschilders op gezette tijden daarover kunnen beschikken om hun kennis en hun vaardigheden aan het grote publiek te kunnen presenteren en zodoende meer bekendheid kunnen verwerven. De kunstenaars kunnen dan in een keer hun werk tentoonstellen en belangstellenden kunnen daarbij dan ook in de gelegenheid worden  gesteld om een artistiek werkstuk te kopen. Op deze wijze worden de cultuur- en kunstbeoefenaars gewaardeerd en ook gestimuleerd. Kunstenaars dienen immers altijd gewaardeerd te worden voor de plaats die zij innemen binnen onze woon- en leefgemeenschappen. De kunst gaat door alle ministeries heen, alle landen hebben hun eigen vorm van cultuur. Het gaat er hierbij meer om dat wij onze specifieke belangstelling daarop richten. Deze gedachtegang moeten wij zoveel mogelijk zien te conserveren, ontwikkelen en verder uitbouwen. Het gaat om 7 afgestudeerden in de leeftijds categorie van 17 en 25 jaar’ aldus directeur Cultuur. (Foto: dhr. Ramdhani)

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: