450 meter slecht begaanbare wegen aanpakken in het ressort Rainville

Het kwam bij Dagblad Suriname overwaaien dat bewoners van de Julariastraat, Ramsingstraat, Hemradjstraat en Radjesstraat in het Ressort Rainville (Maikoeproject) het initiatief hebben genomen om aan de weg te timmeren. Besloten is om de zandwegen, met een gezamenlijke lengte van 450 meter, aan te pakken. De wegen hebben van tijd tot tijd afwisselend te maken met stofoverlast gedurende de droge tijd en in de regentijd wateroverlast, modderige straten bezaaid met kuilen.

Tientallen duizenden al uitgegeven

Buren hebben de koppen bij elkaar gestoken om zich voor te bereiden op de komende regentijd. De initiatiefnemers gingen huis aan huis om van alle buurtbewoners te horen wat het best zou kunnen worden gedaan. In samenspraak werd besloten om zich in te zetten voor een duurzame oplossing, inhoudende bestrating met straattegels. Toegezegd werd om naar mogelijkheden en omstandigheden te zullen bijdragen. Er is bij minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, Transport en Communicatie aangeklopt voor toestemming, deskundige begeleiding en ondersteuning. Resortraadslid Rawin Amridpersad werd ook erbij gehaald.

Deskundige aanpak    

Volgens ingewonnen informatie juicht minister Nurmohamed het initiatief toe. Zelfwerkzaamheid van de bevolking wordt toegejuicht. Met dien verstaande dat burgers niet op eigen houtje tewerk gaan. Onderzoek, voorbereiding en deskundige aanpak, waarbij de overheid nauw betrokken is, zijn verplicht.

Samenwerkende bewoners

Mede-initiatiefnemer Raul Soekhlal: “Als de nood hoog is, werken de bewoners in de omgeving samen om de gebreken in de waterhuishouding en aan de straten zo goed als mogelijk te verhelpen. Al jaren wordt regelmatig geld bijeengebracht om bijvoorbeeld zand te kopen om de kuilen te dichten en de straten te verhogen. Wij hebben geen echte boekhouding bijgehouden. Maar het is niet overdreven als aangegeven wordt dat in de loop van de tijd tientallen duizenden is uitgegeven aan ophogen en onderhouden van de straten.”

Depressieve toestand

“De regentijd kruipt naderbij. Het maakt mij nu al depressief als ik moet denken aan wateroverlast en slechte wegen. De overheid verzaakt haar plicht op bedenkelijke wijze. Wij zijn ontmoedigd geraakt. Vanaf wij hier wonen (en dat is voor velen 10, 20 jaar en langer), hebben wij last van wateroverlast en slecht begaanbare wegen. Het kost bergen inspanning en geld om de wegen begaanbaar te houden. Het is water naar zee dragen. Gedacht wordt aan een duurzame oplossing.”

Maikoeproject

Maikoeproject was deel van plantage Wolfenbuttel. De tuin loopt tot aan de Boomskreek. Een deel van de plantage, gelegen tussen de Schietbaanweg aan weerszijden van de verlengde Gongrijpstraat, grenzend aan de Prinsessenstraat tot voorbij aan de Boomskreek, werd aan de familie Maikoe verkocht. Er werd rijst geplant. Met de aanleg van de Boomskreek, die uitmondt in de Surinamerivier, werd de afwatering van het gebied mogelijk en begon de verkaveling.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: