Internationale Dag van het Meisjeskind

“Deze generatie wordt de grootste generatie van vrouwelijke leiders”Afgelopen zondag 11 oktober stond de wereld stil bij de Internationale Dag van het Meisjeskind. De politica Angelic Del Castilho vertelt dat de verklaring hiervoor 25 jaar geleden ondertekend werd voor de verbetering van de rechten van deze doelgroep. “Men erkende dat meisjes en vrouwen unieke uitdagingen ervaren in deze wereld. Vaak komen daarbij hun rechten in gedrang. Daar moeten we wat aan doen, omdat de helft van de meisjes wordt beperkt in hun ontwikkeling en daardoor de samenleving en de wereld.” De VN besloot dat een Internationale Dag van het Meisjeskind moest komen, omdat je aan de basis moet beginnen wanneer vrouwen nog meisjes zijn, verduidelijkt Del Castilho. Het bevorderen van de rechten van meisjes is belangrijk, zodat zij hun mensenrechten volledig kunnen beleven, omdat ook zij recht hebben op veiligheid, educatie en een gezond leven. Del Castilho geeft aan dat meisjes de potentie hebben om de wereld te veranderen. “Ze kunnen veel barrières opzijzetten als we ze de ruimte bieden, zij zijn de moeders, ondernemers en politici van morgen. Als we serieus zijn in het nastreven van een duurzame ontwikkeling van ons land, dan moeten we in de toekomst van de meisjes investeren.” Del Castilho wijst ook op de agenda voor duurzame ontwikkeling, bestaande uit 17 ontwikkelingsdoelen gesteld voor het jaar 2030. “Aan de basis van alle 17 doelen staat de gendergelijkheid.”

Platform

Om te werken aan de versterking van de positie van meisjes is een platform voor actie nodig, zodat de doelgroep in Suriname hun rechten kan beleven. Het is daarom noodzakelijk dat de rol van het gezin versterkt wordt, waarbij ook de rol van de meisjes binnen het gezin versterkt wordt, bepleit Del Castilho.

Hoofd van het gezin

“We moeten duidelijk maken dat niet alleen mannen hoofd zijn van een gezin, maar ook vrouwen. Het leiderschap ligt binnen het gezin niet absoluut bij de man.” Del Castilho licht toe dat in de opvoeding gewezen moet worden op het feit dat het leiderschap binnen het gezin een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waar er op basis van gelijkwaardigheid wordt beslist.

Vrouwelijk leiderschap

Over de toekomst van vrouwelijk leiderschap is de voorzitter van DA’91 hoopvol gestemd. “De wereld heeft nu meer dan 1.8 miljard meisjes onder de 18 jaar en deze generatie wordt de grootste generatie van vrouwelijke leiders, ondernemers en changemakers die de wereld ooit heeft gezien”, besluit Del Castilho.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: