De openingsceremonie van het kantoor van DNA-lid Wang Chuanrui wordt groots gehouden in Kong Ngie Tong Sang

Op 30 september was Kong Ngie Tong Sang gekleed in feestelijke versiering. Aan beide kanten staan ​​prachtige bloemenstukken opgesteld en de rode loper uitgerold om de gasten te verwelkomen.

Om 3 uur ’s middags kwamen; president Santokhi, de Chinese ambassadeur in Suriname dhr.  Liu Quan, ministers, parlementariërs, DC van Paramaribo-Noordoost dhr. Bhola, bestuursleden van SCUA, en andere genodigden om de openingsceremonie van het kantoor van DNA-lid Wang Chuanrui bij te wonen.

President Santokhi, Ambassadeur Liu Quan, DNA-lid Wang Chuanrui, de DC en voorzitter He Zhenxiong hebben respectievelijk een toespraak toegehouden.

DNA lid Wang sprak zijn dank uit aan de President van Suriname, de aanwezige regeringsfunctionarissen, de Chinese Ambassade en de Chinese gemeenschap voor hun krachtige steun. Hij hoopt dat zijn kantoor hulp kan bieden, niet alleen aan de Chinezen, maar aan elke Surinamer, vooral als een tussenschakel van het volk naar de DNA toe.
“Dit kantoor is bedoeld om de samenleving op een makkelijke manier tegemoet te komen en zodoende een luisterend oor te kunnen bieden.
Het is belangrijk dat wij als regering in nauw contact blijven met de samenleving en weten wat de problemen zijn waarmee het volk in het dagelijks leven te kampen hebben.
Alleen op deze manier zullen wij als regering ons volk een helpend hand kunnen toereiken. En dit moet op zich lijden naar een welvarende Surinaamse samenleving, waarbij er een vlotte dynamiek is tussen volk en regering. Het DNA- kantoor, is open voor een ieder: ongeacht kleur, ras of politieke achtergrond” benadrukte heer Wang.   

De Chinese Ambassadeur Liu Quan feliciteerde en bedankte vol lof de heer Wang voor zijn harde werk op nationaal en gemeenschapsniveau en zijn positieve bijdrage aan de Chinese gemeenschap. Ambassadeur Liu wees erop dat Suriname een harmonieuze samenleving is en dat de Chinese gemeenschap een onmisbaar onderdeel is van deze grote familie. Hij gaf aan overtuigd te zijn dat de relatie tussen China en Suriname,  met gezamenlijke inspanningen van alle partijen een betere toekomst zal brengen.

Ook Dc Bhola van Paramaribo-Noordoost complimenteerde meneer Wang voor zijn inspanning, om de eerste stap te maken voor nauw contact met het volk. De DC merkte op dat dit een goed voorbeeld is voor andere DNA-leden.

De voorzitter van Kong Ngie Tong Sang en SCUA; He dhr. Zhenxiong gaf aan dat hij ervan overtuigd is dat de oprichting van dit kantoor (in Kong Ngie Tong Sang) ten dienst zal staan van de gehele samenleving en zodoende het sociaal werk van Wang naar een hoger niveau zal brengen.

Ook President Santokhi bracht zijn felicitaties uit aan lid Wang en gaf aan zeer blij te zijn met dit initiatief. De president sprak onder andere over de politieke ontwikkelingen van de VHP, dat deze partij alle Surinamers vertegenwoordigt, waarbij dit ook  te merken is in de vorming van de huidige regering met als basis het principe van het verenigen van verschillende bevolkingsgroepen, eenheid in diversiteit en  harmonieus samenleven. De president verwees naar de couplet-platen die aan beide zijden van de hoofddeur van Kong Ngie Tong Sang hangen, waarop het volgende staat: “Verspreid met eenheid de stem, rechtvaardig goed de Chinezen in den vreemden”. De president gaf aan dat het principe van eenheid van deze regering ook daarmee binnen Kong Ngie Tong Sang wordt ondersteunt.

President Santokhi benadrukte dat de huidige regering veel belang hecht aan de rol van de Chinezen in Suriname, omdat het een onafscheidelijk deel is van de Surinaamse samenleving. Dit jaar wordt 167 jaar Chinese immigratie herdacht. Chinezen zijn reeds diep geworteld in de Surinaamse samenleving.  De president hoopt met dat de oprichting van het kantoor van DNA-lid Wang de Chinezen actief kunnen deelnemen binnen de VHP en hiermede de samenwerking tussen de Surinaamse gemeenschap en de Chinese media (waaronder Surinaams Chinese TV Station) te versterken.

President Santokhi hechtte grote belang aan de ontwikkeling van de China-Suriname relatie, benadrukte het “One China Policy” en China als een belangrijke ontwikkelingspartner. Hij benadrukte ook dat deze regering de samenwerking met de Volksrepubliek China zal blijven bevorderen en ontwikkelen, zodat de twee landen de vruchten uit deze samenwerking kunnen plukken.  Hij bedankte de Chinese winkeliers, Chinese verenigingen waaronder de Charity Association Suriname-China, de SCUA voor hun bijdragen aan de strijd tegen de COVID-19 pandemie en bedankte ook de Chinese Ambassade in Suriname voor haar donaties om Suriname te helpen de pandemie te bestrijden.

Na zijn speech werd er gezamenlijk een feestelijke opening gedaan van het kantoor van DNA-lid Wang Chuanrui. De president gaf gelijk aan zijn wens dat dit kantoor veel hulp zal bieden aan de Chinezen in Suriname, en tegelijkertijd de samenwerking en deelname van de Chinezen met de VHP kan bevorderen.

Na het afschieten van vuurwerk onthulden Wang Chuanrui en President Santokhi gezamenlijk de naambord van het kantoor

Na de ceremoniële opening volgden een er een reeks van donaties. 

De SCUA schonk 100 PPE pakken aan het Wanica Ziekenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis. De SCUA, Red Apple en de Charity Association Suriname-China schonken 600 stuks  PPE pakken aan verpleegkundigen.

De ​​Charity Association schonk 10.000 mondkapjes aan de regering.

Red Apple en CY Coffee organiseren het “1 SRD mondkapje”-project zodat de minder bedeelden van de samenleving ook aan mondkapjes kunnen komen.
Voor het “1 SRD mondkapje”-project zijn er  2 miljoen maskers beschikbaar gesteld te koop op 33 locaties in Suriname met de schappelijke prijs van 1 SRD per mondkapje.

Aan het einde van de ceremonie kregen President Santokhi en de aanwezigen een rondleiding van  het DNA-lid kantoor, welk gevestigd is op de eerste  verdieping van het Kong Ngie Tong Sang gebouw.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: