Drie grote visserijorganisaties willen maatregelen om sector te redden

Visserscollectief, Sifco en Sunfo overhandigen petitie met pijnpunten

Het Visserscollectief Sifco (Suriname Industrial Fisheries Cooperative) en Sunfo (Suriname National Fishersfolk Organization) hebben donderdag een petitie ingediend bij minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) inzake ‘geconstateerde ongeregeldheden binnen de visserijsector’. De vissers willen dat binnen korte termijn een aantal zaken wordt aangepakt.

Zo willen ze herkeuring van alle boten door een onafhankelijke instantie, herevaluatie van het vergunningenbeleid, controle op naleving van de vergunningsvoorwaarden, evaluatie van het aantal afgegeven vergunningen, ontwikkeling van standaarden voor de sector en sanctioneren van het niet naleven van de overeengekomen voorwaarden. Ook zien de vissers graag dat de verschillende ‘plotten’ in de wateren van de vispopulatie worden geïnventariseerd, er een brandstofcompensatie komt voor de artisanale (ambachtelijke) vloot, dat illegale boten bij de BV-, SK- en trawlervloot worden gecontroleerd, dat extra gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van trawlers in ondiepe wateren en dat de maximale 170 visvangstdagen strikt worden nageleefd. ‘Het is nu meer dan tijd dat er een aantal dringende zaken wordt uitgevoerd om oneerlijke concurrentie de kop in te drukken. Als er niet spoedig maatregelen worden getroffen, dan bestaat de vrees dat een groot deel van de noodzakelijke deviezeninkomsten voor de Staat uit de visserijsector steeds minder zal worden’, aldus het Visserscollectief. ‘Onze hoop is gevestigd op u heer minister, om alles in het werk te stellen om de visserijsector gezond te maken.’

In de petitie stellen de visserijorganisaties dat conform de algemene voorwaarden in verstrekte vergunningen het motorvermogen maximaal 500 PK moet zijn. ‘Echter, er zijn stakeholders die trawlers inzetten bij de vangst welke voorzien zijn van motoren boven de 500 PK.’ Ook is in de voorwaarden opgenomen dat boten niet langer mogen zijn dan 30 meter. In de praktijk blijkt echter, volgens de indieners van de petitie, dat er trawlers varen die veel langer zijn. In de petitie worden diverse zaken opgesomd waaraan trawlers niet voldoen. ‘Door het niet naleven van de algemene voorwaarden lijden de indieners van de petitie enorme verliezen en de kosten worden steeds hoger om het bedrijf draaiende te houden. Door het spanningsveld dat door mismanagement gecreëerd is in de afgelopen jaren zullen bedrijven genoodzaakt zijn om op halve toeren te opereren of te sluiten. Het gevolg hiervan zal zijn dat arbeidsplaatsen in gevaar zullen komen.’

De drie grote visserijorganisaties hebben hun hoop gevestigd op minister Sewdien om de visserijsector tegen het licht te houden en dat de in de petitie genoemde pijnpunten binnen afzienbare termijn worden opgelost.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: