Ministers bespreken samenwerking met bestuur Stichting voor het Kind

De ministers van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Hanif Ramsaran, hebben een onderhoudt gehad met het bestuur van Stichting voor het Kind onder leiding van bisschop Karel Choennie. De ontmoeting had te maken met de voorbereiding van een samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de verschillende relevante ministeries. Het onderhoud vond plaats op dinsdag 6 oktober op het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur.

De samenwerkingsovereenkomst is zo goed als af, maar de ministers zullen dit juridisch eerst goed screenen alvorens zij later deze maand komen tot een gezamenlijke ondertekening. Volgens voorzitter Choennie moet deze samenwerkingsovereenkomst erin resulteren dat de Stichting voor het Kind weer volledig operationeel wordt. De overeenkomst zal de samenwerking tussen de stichting en alle betrokken ministeries regelen.

Het opvang tehuis is al vanaf 2016 gesloten doordat het geen subsidie meer heeft ontvangen vanuit de overheid. Bisschop Choenie gaf aan dat het toenmalig bestuur een lening gesloten had bij de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB) van bijkans SRD 140.000,= tegen een rente van 9.5 om zodoende de kosten te kunnen dekken. Echter kon de lening niet worden terugbetaald. De voorzitter gaf aan dat de lening als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de stichting hangt. Vanaf zijn overname is er met het nieuw bestuur toen verschillende ministeries bewandeld om de subsidie weer los te krijgen, maar er is tot nu toe geen resultaat bereikt. Dit heeft hem niet weerhouden om de stichting te reorganiseren. Samen met partners en ondersteuning van buiten is er nieuw leven ingeblazen binnen de stichting. Vorig jaar is gestart met de renovatie van het gebouw en het is gedeeltelijk al ingericht om weer kinderen te kunnen opvangen.

Voorzitter Choennie heeft tijdens het onderhoud opnieuw het verzoek gedaan aan de drie aanwezige ministers, voornamelijk minister Hanif Ramsaran van Sozavo om de subsidie weer te hervatten. Met de subsidie wil het bestuur de schuld bij de SPSB betalen, zodat het opvanghuis niet op de veiling beland. De drie ministers hebben zich bereid verklaard te  werken aan een oplossing voor de Stichting voor het Kind. Gelijk na het onderhoud heeft de ministeriele delegatie een bezoek gebracht aan de Stichting aan de Awaradam op Saron. In de laatste week van oktober komen de ministers en het bestuur weer bijeen om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.Bron: MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VOORLICHTING & COMMUNICATIE

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: