VMS Sectie Algemeen Artsen wil spoedoverleg met Survam over abonnementstarief

Drs. Mukesh Simboedatpanday, voorzitter Sectie Algemeen Artsen van de Vereniging van Medici Suriname, VMS, wil op korte termijn een gesprek met de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) over het abonnementstarief.

In een brief van 30 september aan Survam stelt drs. Simboedatpanday niet tevreden te zijn over het feit, dat de Survamgroep op 1 oktober bij elkaar zou komen, alvorens hij en zijn collega’s zijn uitgenodigd voor een gesprek.

‘Het schijnt dat u (lees: Ronny Bardhan, voorzitter Survam) dan wel de Survam de situatie ernstig onderschat, aangezien u de bespreking van dit onderwerp reeds zeer geruime tijd op de lange baan heeft geschoven en u kennelijk nog steeds aan dit afduwbeleid vasthoudt’, aldus drs. Simboedatpanday in zijn brief.

Zijn Sectie Algemeen Artsen van de VMS komt woensdag bijeen voor een spoed ledenvergadering. Indien er voor woensdag geen overleg met Survam plaatsvindt, dan ziet de Sectie Algemeen Artsen zich genoodzaakt ‘over te gaan tot een evaluatie van de rol en de houding van de Survam tegenover onze leden in deze en tot het nemen van besluiten terzake’.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: