Minister Amoksi gaat oude projecten oppakken

Projecten die waren blijven liggen zullen opgepakt worden. Dit kwam naar voren tijdens het werkbezoek van de minister van Justitie en Politie (Juspol), Kenneth Amoksi, van 3 tot 4 oktober aan de districten Saramacca, Coronie en Nickerie. Buurtmanagement en Reserve Politie zullen nieuw leven worden ingeblazen. Ook het landelijk opzetten van Bureau Rechtszorg om de samenleving beter juridische bijstand te kunnen verlenen, is één van de aandachtsgebieden van de minister.

Dit werkbezoek moet meer gezien worden als een kennismaking met de politie, de brandweer en de strafinrichting Hazard in deze gebieden. Volgens minister Amoksi is het bezoek aan de districten van eminent belang, omdat hij hierdoor beter zicht krijgt van de zorgpunten en uitdagingen kortom het reilen en zeilen binnen de verschillende diensten. “De schriftelijke rapportage is belangrijk maar de eigen waarneming van de werksituatie heeft een beter impact om een zo goed mogelijk beleid uit te stippelen en uit te voeren”, vindt minister Amoksi.

Huiselijk geweld is een zorgpunt in alle drie districten. In Saramacca en Coronie hebben de districtscommissarissen (dc’s) Sherin Bansi-Durga en Maikel Winter aangegeven hun bijdrage te zullen leveren aan het opzetten van een unit Huiselijk Geweld. De ressortcommandant van Saramacca, Dennis Kolf, benadrukt het belang van zo een unit in zijn district.

Beide dc’s spraken vol lof over de goede samenwerking en ondersteuning die zij krijgen van zowel de politie als de brandweer aldaar. Dit ondanks de schaarse middelen waarover zij beschikken. De dc’s hebben hun toezeggingen gedaan ook te zullen ondersteunen tot waar zij kunnen.

De minister werd in Nickerie verwelkomd door de kersverse nieuwe waarnemend Regiocommandant, Hemantkoemar Sarjoe, de Gewestelijke Politiecommandant (GPC) Mohani Ramnath en de verschillende ressort commandanten. Tijdens dit veldbezoek van de bewindsman was de noodzaak er dat hij zich persoonlijk moest vergewissen bij sommige diensten. GPC Ramnath, heeft ook de toename van Huislijk geweld aangedikt. Ze is de mening toegedaan dat vooral in het district Nickerie het overmatig alcoholgebruik bij velen een normale zaak is geworden. Ze pleit voor meer voorlichting die tot beter bewustzijn op dit gebied moet leiden. Verder speelt de begeleiding van de slachtoffers ook een belangrijke rol.

De Gewestelijke Brandweercommandant, Egbert Aikman, vroeg extra voor de slechte staat waarin het brandweergebouw van Nieuw Nickerie verkeert. Aldaar heeft de minister het personeel toegesproken en bedankt voor de tot nu toe geleverde bijdrage.

De waarnemend Penitentiaire Directeur van de strafinrichting Hazard, Marlon Soetosenojo, heeft tijdens de ontmoeting met de minister hem beter zicht kunnen verschaffen over de zelfvoorzienendheid van de inrichting. Middels diverse projecten is de inrichting in staat te voorzien in haar behoeftes. Vanwege de Covid -19 pandemie zijn de projecten op een laag pitje gaan draaien, maar langzaam aan wordt de draad weer opgepakt. De bewindsman heeft heel veel bewondering voor alle creativiteit die aan de dag gelegd wordt om de zaak draaiende te kunnen houden. De minister wilt samen met de inrichtingen kijken naar andere creatieve ideeën. Zoals bij de andere diensten kreeg de delegatie ook een rondleiding in de strafinrichting.

Onderbezetting, huisvesting, gebrek aan kantoormeubilair en transportmiddelen zijn identieke problemen bij de verschillende diensten. Minister Amoksi en de directeur van Justitie Sharma Lakisharan, die ook deel uitmaakte van de delegatie hebben de knelpunten waarmee het personeel in alle drie districten kampt en de omstandigheden waaronder de mensen hun diensten verrichten aangehoord. Informeel zijn door de diensten ook oplossingsmodellen aangedragen. Ter plaatse zijn enkele van de problemen direct aangepakt en de komende dagen zal de justitieminister en zijn directie zich verder hierover buigen.

Het is de bedoeling dat de minister ook de diensten in de overige districten een bezoek brengt.Bron:MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIEVOORLICHTING & COMMUNICATIE

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: