Vakbondsleider Naarendorp: “Geen ongeduldige begeerte demonstreren”

Vakbondsleider Robby Naarendorp is niet blij met de wijze waarop de regering met de vakbeweging omgaat. “De regering gaat er prat op, dat zij bij het uitstippelen en uitvoeren van het beleid, het bedrijfsleven en de vakbeweging erbij betrekt. Maar het gaat met horten en stoten en langs kronkelwegen. De vakbeweging is een uitgesproken en trouwe partner. Wij doen niet aan muggenziften. Wij treden doortastend op.”

Onhandigheid

“Het is bijzonder onhandig van de regering om te knoeien met de vertegenwoordiging van de vakbeweging in raden van commissarissen en stichtingsbesturen, waardoor de verstandhouding wordt vertroebeld en verbetering in de weg wordt gestaan. Tientallen jaren heeft de BPRGD (Bond van Personeel Regionale Gezondheidsdienst) een vertegenwoordiger gehad in het stichtingsbestuur. Door daar een stop aan te zetten, wordt de bond gedesavoueerd. De minister is voorbijgegaan aan deze verworvenheid van de vakbeweging.”

Protocol

Het niet volgen van protocollaire regels door de regering (ministerie van Volksgezondheid), wordt gehekeld. “Het zit niet lekker dat er bij het uitwisselen van informatie tussen de verschillende partners wordt afgeweken van communicatieregels. Het is een dwaling dat de minister zijn besluit en benoeming van een stichtingsbestuur bij RGD, bij de bond bekend maakt via het nieuwe bestuur. En het is niet de eerste keer dat deze scheve schaats wordt gereden.”

Ethiek

“Wij hebben geen bezwaar tegen het nieuwe bestuur en de vertegenwoordiging van de VRA (Vereniging van Artsen). Maar er mag niet voorbij worden gegaan aan de ethiek en vakbondsrechten moeten nageleefd worden.”

De VRA is anders

Het wordt onbegrijpelijk genoemd dat de VRA een vertegenwoordiger heeft in het stichtingsbestuur en de BPRVD niet. “Wordt er politiek gespeeld? Is het persoonlijk? Worden pottenkijkers niet geduld? Heeft het te maken met onwijsheid? De VRA telt een handjevol personen in zogenaamde wetenschappelijke sferen, die niet namens het zorgpersoneel kunnen overleggen en medebepalen. Zij weten weinig van het personeelsbelang en zijn niet bekwaam in vakbondswerk.”

Schijnreden

“Het motief van de regering voor het ontnemen van de zetel aan de BPRGD in het stichtingsbestuur, wordt aangehaald als bezuinigingsmaatregel. Maar het is niets meer dan een schijnreden. Het RGD-stichtingsbestuur staat volgens het statuut open voor 9 leden. Daarvan zijn 7 ingevuld. Maar de deur wordt dichtgegooid in het gezicht van de Bond bij RGD. En het moet bezuiniging heten. Het is tegen de principes in. Wij moeten bij het aanpakken van de zorgwekkende gezondheidstoestand geen ongeduldige begeerte demonstreren.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: