Personeel bij afdelingen OW zonder beschikking wordt bedankt en hoeft zich niet meer aan te melden

De directeuren van twee afdelingen en een waarnemend directeur van een afdeling van het ministerie van Openbare Werken hebben maandag 5 oktober bij brief het personeel medegedeeld, dat ‘ingevolge verkregen instructie zijdens de regering, de personen die niet in het bezit zijn van een beschikking worden bedankt’. Zij hoeven zich niet meer aan te melden, aldus de waarnemend directeur Bouwkundige Werken en Dienstverlening (Vidjay Doerga Misier), de directrice Openbaar Groen (Ellen Dest) en de directeur Civieltechnische Werken (Santosh Soman),

Maar, de brief vermeldt ook dat de mogelijkheid bestaat om te solliciteren.

Personeel dat in bezit is van een beschikking wordt gedurende een maand geëvalueerd ‘omtrent het al dan niet gebruik maken van de aangeboden diensten’ en zij zullen te zijner tijd bericht worden, aldus de beide directeuren en waarnemend directeur in hun brief.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: