De sluier over de gezondheidszorg

De gezondheidszorg baart grote zorgen. Vakbondsleider Robby Naarendorp Naarendorp lichte een tipje van de sluier: “De gang van zaken in de gezondheidssector lag, lang voordat het Coronavirus zich deed gelden, vanwege politieke en economische crises, ondersteboven.”

Middelen zijn nihil

“De ziekenhuizen hebben zich ten koste van de reguliere diensten moeten aanpassen, voorbereiden op de pandemie en zorg van aangetaste personen op zich genomen. De middelen om in de gewenste dienstverlening te voorzien, zijn vrijwel nihil.”

Spanning en druk op het personeel

“De omstandigheden van ziekenhuispersoneel is niet fraai. De verpleging mag een roeping zijn, maar het wil niet zeggen dat je je dood moet werken. Werknemers in de gezondheidssector, met name ziekenhuispersoneel, werken onder spanning en druk. Dienstroosters zijn verzwaard en gecompliceerder geworden. De werkstress is toegenomen. Er worden veel meer manuren gemaakt onder moeilijke omstandigheden.”

Prioriteiten

“Het Coronavirus dwingt tot prioriteiten, die zwaar wegen op de financiën. De Ziekenhuizen hebben voorbereidingen moeten treffen, ruimten gecreëerd, personeel vrijgemaakt voor de bemensing van noodafdelingen. De reguliere dienstverlening moest daarbij inboeten.”

Overheidsziekenhuispersoneel heeft het beter

“Er is een wezenlijk verschil tussen zaken en werkwijze in overheids- en particulieren ziekenhuizen. Het personeel van overheidsziekenhuizen zijn aangesloten bij de CLO (Centrale van Landsdienarenorganisaties). Zij ontvangen hun salaris via de overheid en komen in aanmerking voor loonsverhogingen.”

Personeel particuliere ziekhuizen in het nadeel

“De financiële positie van de particuliere ziekenhuizen is van dien aard dat er in de afgelopen jaren vanwege de politieke en economische crisis geen collectieve arbeidsovereenkomsten met salarisverhoging en verbeterde secundaire voorzieningen konden worden aangegaan.”

Wanbetaling

“De vorige regering betaalde wat zij wilde, hoeveel zij wilde en wanneer zij wilde. De particuliere ziekenhuizen leveren diensten aan de overheid. De afgelopen 10 jaar zijn de particuliere ziekenhuizen door systematische wanbetaling door de overheid in de knoei geraakt. Het SZF raakte op de wilde toer en ondernam oneigenlijke zaken. Het beleid hield maatregelen in, die een funeste werking hebben op het gezondheidswerk. De schulden van ziekenhuizen aan onder andere toeleveringsbedrijven en dienstverleners is enorm.”

Er komt weinig in het laatje

“Ziekenhuizen verdienen geen cent. Volgens Naarendorp moet de verhoging van de ligdagtarieven serieus worden bekeken. Het tarief van SRD 500 is sedert 2014 niet aangepast. Om de ziekenhuizen meer ademruimte te geven, zouden de ligkosten in 2020 op z’n minst SRD 1500 moeten bedragen. En ook dat bedrag is gezien de economische crisis, de waardevermindering van de SRD, achterhaald.”

De kous is daarmee niet af

“Als de ligdagtarieven aangepast worden, zal dat een enorme verlichting zijn voor de ziekenhuizen. Let wel, ik heb het alleen over ligkosten. Behandeling, medicijnen, benodigdheden en dergelijke zijn andere hoofdstukken die de ziekenhuizen ziek maken.”

Met de meeste spoed

“Al jaren wordt het uitbetalen van het personeel in particuliere ziekenhuizen overschaduwd door donkere wolken en onweer. De gezondheidszorg is door het Coronavirus veel en veel zwaarder geworden en meer dan voorheen een prioriteit geworden. Werknemers in de gezondheidssector staan in de frontlinie bij het tegengaan van het gevaar. Om de gezondheidssector in goede banen te leiden, zullen deze ernstige problemen met de meeste spoed weggewerkt moeten worden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: