PECS voert aftastende gesprekken in het belang van de entertainment scene

Het Platform ter bevordering van Entertainment en Cultuur in Suriname (PECS) heeft op 30 september haar eerste gesprekken gehad. Dagblad Suriname verneemt het volgende hierover. Voorzitter Bryan Muntslag heeft met een team een bezoek gebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Het gesprek is in een zeer gemoedelijke sfeer verlopen. Volgens de voorzitter heeft dit vruchtbaar gesprek zeker wel licht in de tunnel gebracht. Het Platform heeft een aantal punten voorgehouden aan minister Amar Ramadhin.

Het hoofddoel van het platform was om gestructureerd en gecontroleerd toestemming te krijgen om weer events te kunnen organiseren zodat de sector kan overleven. Met events worden zeker niet alleen feesten bedoeld. Te noemen Beurzen klein en groot, Product launches klein en groot, Seminars, Conferenties, Lezingen, Concerten, Exhibitions e.a. Ook andere zaken zijn in dit verband besproken. Er hoort een procedure voor registratie van aanvragen voor fysieke events en het verkrijgen van toestemming voor de organisatie van deze gelegenheden. Events moeten alleen georganiseerd worden op publieke locaties of bij bedrijven/ organisaties die goedgekeurd zijn door autoriteiten. Controle op de handhaving en naleving van protocollen bij events is zeer belangrijk. Er is een Covid 19 event safety protocol coördinator. Er moet ondersteuning van de meest behoeftigen in de sector vanuit de overheid mogelijk zijn voor bijvoorbeeld artiesten die volledig afhankelijk zijn van dit inkomen of bedrijven die al op het randje van faillissement staan. In het kader van Carifesta zijn er nog steeds personen/ bedrijven die nog tegoeden bij de overheid hebben. Het voorstel is vrijstelling van betaling voor een grace periode van 6-12 maanden, inzake events.

Op basis van het eerst gesprek zijn er enkele afspraken gemaakt. Met betrekking tot de ondersteuning van de meest behoeftigen, Carifesta en vrijstelling van betaling voor  grace periode van 6-12 maanden inzake events zullen meegenomen worden voor de tweede bespreking. De volgende week komen het PECS als ook het  Protocol team van het Ministerie bijeen om de protocollen vast te leggen en te finaliseren. Daarna volgt een media campagne in samenwerking met PECS over een systematische en planmatige openstelling van de sector. in de nabije toekomst zal er meer nieuws over het PECS en haar activiteiten volgen.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: