Gezond maken SRS en STVS: geen lood om oud ijzer en niet dezelfde fouten maken

Bij de SRS en de STVS moeten de VHP en de Abop niet hetzelfde doen of voortzetten wat de NDP ervan heeft gemaakt. Het klimaat bij de STVS, maar meer nog de SRS is vernietigd door de NDP. Door de regering is bekend gemaakt dat bij de SRS een andere directeur is aangesteld. Dat is een begrijpelijke move, omdat de vorige directeur van de SRS van de SRS een afdeling van de NDP heeft gemaakt. De man heeft zich niet opgesteld als een objectieve mediadirecteur van een staatsradio, die er moet zin voor de totale bevolking van Suriname. Deze directeur heeft de SRS gemakt tot een radiostation alleen voor de leden en sympathisanten van de NDP en de voorzitter van de partij. Hij liet ook niet na om steevast tijdens elke grote vergadering van de NDP te verschijnen op het podium van de NDP, maar hij verscheen niet op de podia van de andere politieke partijen. Alle opbelprogramma’s bij de SRS zijn ook ingericht door de programmamakers en presentatoren, zodat NDP’ers alleen erin kunnen participeren. Door de verschillende mediawerkers bij de SRS is over het algemeen ook pro-NDP programma’s gedraaid. Daarbij werd flink afgegeven op de huidige coalitiepartijen en in het bijzonder de VHP en haar voorzitter. Vele programma’s waren zodanig ingericht dat de aanbidding en verafgoding van de NDP-voorzitter elke dag plaatsvond. Opmerkelijk en dat is tekenend voor het slappe mediabeleid van de huidige regering: de verafgoding en aanbidding van de NDP-voorzitter gaat nog steeds elke dag door. De aanbidders bellen vanuit het binnenland en vanuit het buitenland. Enkele programma’s die inmiddels bezet en geoccupeerd zijn door hardnekkige NDP’ers en Boutisten moeten in principe ontmanteld worden. Er is geen bestaansrecht meer voor deze programma’s. We kunnen zeker noemen “Odi Odi” en maar nog “Bakana Tori”. Vooral vanuit het laatste programma is veel agressie en haat richting groepen in de bevolking verkondigd. In dit programma werd blindelings het beleid van de vorige regering verdedigd. En let wel, het gaat om alle aspecten van het beleid, ook de corruptie, ook de leningen, ook de vriendjespolitiek, ook de uitgaven en het misbruik maken van de middelen. Er werd zware agressie verkondigd richting de mensen die kritiek hadden op het beleid van de vorige regering. Er werden ook regelmatig etnisch getinte uitspraken tijdens de programma’s geuit. De SRS is gedurende de afgelopen 10 jaar een politiek-partijdige en etnisch getinte richting opgegaan. Dat kwam door het beleid van de vorige regering, de rvt en de directeur. Het is opmerkelijk dat de vorige directeur, toen duidelijk werd dat de NDP de verkiezingen hadden gewonnen, aangaf dat er geen politiek in het bedrijf zou worden bedreven. Hij vergat daarbij aan te geven dat hij een van de hoofdpersonen was die ervoor hadden gezorgd dat de SRS een politieke afdeling was geworden van de NDP.

Maar het is allemaal een pot nat als de huidige leiding van de SRS en de STVS nu dezelfde lage fouten maken als de vorige regeerders hebben begaan. De SRS en de STVS moeten geen afdeling worden van de VHP of de andere coalitiepartijen. Programma’s waarin er vijandigheid en discriminatie is, hoeft niet te bestaan.

We hebben al eerder gezegd dat wat ons betreft de staatszenders geheel omgevormd moeten worden naar het model van NPO in Nederland. De staatszenders zijn geen propagandamachines van geen enkele partij, noch van de coalitiepartijen, noch van de oppositie. Wat onder NII en haar directeur van de staatszenders is gemaakt, is gewoon weg verwerpelijk. Bij de staatszenders moet goed worden gevraagd aan iedereen of men bereid is in een gezond werkklimaat te functioneren. Men moet niet in het paars met paarse lippenstift aan het werk komen, ook niet steevast in geel-zwart of oranje. We moeten ophouden om communistisch te doen en voor aanbidders van partijvoorzitters en van partijen moet er geen plaats meer zijn bij de SRS en de STVS. De belastingbetaler betaalt de lonen van de mensen, die bij de STVS en de SRS werken, en de belastingbetaler heeft geen politieke kleur. Het voorbeeld is door de vorige directeuren en de rvt’s en ook door NII gegeven hoe het niet moet. In programma’s als Bakanatori is de haat onder de NDP-aanhangers te merken. Dit programma is onder andere programmamakers niet meer te draaien op de SRS. De presentatoren worden live uitgescholden op de radio door de vaste bellers, die gewend waren te bellen bij de vorige presentator, die een handlanger was van de vorige regering. De haat die door deze programmamaker is ingeplant en het klimaat van haat, dat door dit programma is geschapen, is nu te merken op de staatsradio. Wij zijn wel van oordeel dat de huidige president en de vp niet moet worden aanbeden door de bellers en luisteraars of door de medewerkers van de STVS en SRS. Maar wij zijn zeker ook geen voorstander ervan dat de president en de vp door de bellers en luisteraars en door de programmamakers en medewerkers van deze zenders worden beledigd of dat openlijk door hen kenbaar wordt gemaakt dat ze een politieke tegenstander zijn van de huidige regering. Het gezond maken van deze bedrijven zal betekenen dat enkelen niet bereid zullen zijn om de nieuwe gezonde stijl te accepteren, omdat ze een politieke leider aanbidden als een halfgod, iets anders zullen moeten gaan doen. We willen het concluderend kort houden: de politieke tirannie en steekspelletjes moeten ophouden bij de SRS en de STVS. Deze zenders moeten geheel apolitiek worden gemaakt en ze moeten omgevormd worden van dienstbaarheid aan de NDP en haar voorzitter tot dienstbaarheid aan de gehele natie. De VHP en de Abop moeten waken dat ze niet vervallen in de verwerpelijke stijl, ingevoerd door de NII- en de andere directeuren. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: