Tweede golf voorkomen, maar ook technostress bij thuiswerk

We hebben twee weken achter elkaar een daling gehad van het aantal besmettingen in Suriname. Het aantal actieve cases is gedaald naar onder de 100 op gegeven moment. We merken euforie in de samenleving en we zien dat mensen in groepen uitgaan en heel dicht op elkaar zitten. In deze week hebben wij ook gezien dat in de staat mensen heel dicht op elkaar staan voor de winkels om toegelaten te worden om hun schoolinkopen te doen. We merken dat gisteren een stijging van het aantal gevallen heeft plaatsgevonden. We vermoeden dat door het gedrag van de burgers in Suriname, het aantal gevallen in Suriname weer zal beginnen te stijgen. Familieleden die niet in 1 huis wonen gaan er nog steeds van uit dat ze elkaar niet zullen besmetten. Men gaat ervan uit dat de besmette persoon bepaalt of hij/zij iemand besmet of niet. De regering is ook bezig geweest om de maatregelen te versoepelen. Deze versoepeling zal leiden tot meer losbandigheid. We doen een beroep op de regering, nogmaals, om de strakke controle in het leven te roepen en waar het is te handhaven. Er zijn hier en daar feestjes opgebroken door de politie en daarvoor geven we de politie complimenten. Maar op facebook zijn foto’s gepost waar grote groepen mensen op elkaar zitten op zwemplaatsen. Ook waren er bussen op de weg die vol waren, met muziek en dansende en gillende mensen. De politie moet deze bussen stoppen en de chauffeur een boete opleggen. Indien wij niet oppassen zullen wij binnenkort een tweede golf in Suriname krijgen. De tekenen van die tweede golf zijn al te zien en niet verwonderlijk met een van nature losbandige bevolking en niet gedisciplineerde bestuurders die overigens voortkomen uit diezelfde losbandige bevolking.

We hebben gezien dat door het Covid-19 virus veel bedrijven, waar dat mogelijk is, overgegaan zijn tot het werken van huis uit. Ook bij de overheid wordt deze optie gebruikt waar de kantoren minder geventileerd en beperkt zijn in ruimte, om te voorkomen dat mensen dicht op elkaar zitten. Van huis uit werken levert besparingen op: benzinekosten worden bespaard. De VN waarschuwt dat door het vaker thuis werken, Door de coronacrisis werkt Nederland grotendeels thuis. Daarmee neemt het risico op technostress toe, terwijl werknemers en werkgevers nog weinig inzicht hebben in deze risicofactor. Met mogelijke gevolgen voor onze werksituatie, ook op de langere termijn. Onderzoek laat namelijk zien dat ruim een kwart van de mensen die nu meer thuiswerken, dat vaker wil blijven doen. Werknemers wennen aan videocalls en constateren dat vergaderen ook effectief kan met digitale communicatiemiddelen. Tegelijkertijd schuilt hier een risico in. Want toenemend gebruik van digitale communicatiemiddelen in een werkcontext kan ook leiden tot meer stressklachten. Dit verschijnsel staat bekend als technostress. Wanneer zulke stressklachten aanhouden, liggen burn-outklachten op de loer. Het verminderen of voorkomen van technostress bij werknemers verdient dus aandacht, ook in Suriname.

Het gebruik van laptop, smartphone of tablet voor het werk maakt het lastiger om los te komen van het werk en kan de werk-privé-balans verstoren. Dit geldt al helemaal wanneer werknemers druk ervaren om snel op werkgerelateerde berichten te reageren. Deze druk is er ook in Suriname, omdat er vaak geklaagd wordt dat er niet gereageerd wordt op berichten en klachten. Dit laatste noemen we ook wel telepressure. Doordat medewerkers tegenwoordig steeds vaker continu ‘aan’ staan, vervaagt de grens tussen privé en werk. Daardoor zijn er onvoldoende rustmomenten. Die rustmomenten zijn stressverlagend en daarom nodig. Daarnaast zorgt de constante stroom van binnenkomende berichten, e-mails en meldingen ook tijdens het werk voor afleiding, overprikkeling, concentratieverlies en vermoeidheid.

Zo ervaart volgens recente cijfers van Nederland 17 procent van alle werkende Nederlanders burn-outklachten. Andere onderzoeken wijzen uit dat 33 % van de werknemers zich verplicht voelt om ’s avonds te reageren op werkberichten via de smartphone. 38 % heeft moeite om zich op andere dingen te concentreren als er een bericht binnenkomt. 38 procent heeft een sterke behoefte voelt om meteen te reageren na het ontvangen van een bericht. Deze cijfers geven aan dat een aanzienlijk deel van de werknemers worstelt met het vinden van een gezonde balans in technologiegebruik. Ook de werkgever heeft een rol in stressklachten voorkomen bij individuele werknemers. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van technostress ligt niet bij de individuele werknemer. Een werkgever moet beleid hebben voor het voorkomen van stressklachten door werken met digitale middelen vanuit huis. In Suriname is in de wetgeving de verplichting om de risico’s door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de werkplek te beheersen niet goed geregeld. In Nederland bijvoorbeeld is dat wel het geval. Het wordt nu duidelijk dat de wetgeving in Suriname ook moet worden afgestemd op thuis werken.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: