AWJ-minister Kuldipsingh: Er worden voorbereidingen getroffen om werklozen tijdelijk op te vangen

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh, stelt tegenover Dagblad Suriname dat er voorbereidingen getroffen worden om werklozen tijdelijk op te vangen, die mogelijk kunnen ontstaan ten gevolge van de economische crisis, die door de covid-19 pandemie veroorzaakt is. “Zodra het Covid-19 fonds in werking treedt, zullen wij overgaan tot het uitbetalen van de personen die in aanmerking komen. Let wel het gaat om een tijdelijke maatregel”, benadrukt minister Kuldipsingh. “Zodoende kunnen wij de mensen opvangen.” 

Tijdelijke maatregel 

Minister Kuldipsingh stelt verder: “Laten we niet vergeten dat het vorige Covid-19 fonds leeg is aangetroffen. Wij hebben daarom de mensen niet kunnen accommoderen en niet kunnen betalen. We zijn ingekomen met Covid-19 pakketten voor mensen, die het dringend nodig hebben.” De minister heeft ook de registratie van de werklozen doorgestuurd om in aanmerking te komen voor de pakketten. Maar het is de bedoeling om gaandeweg werklozen opnieuw in een transparant bestand te registreren, zodra de fondsen ready zijn. “Nu kunnen we even niet, want anders heeft het geen zin, omdat de mensen nog niet uitbetaald kunnen worden. We wachten totdat het Covid-19 fonds in werking is getreden, zodat wij de mensen tegemoet kunnen komen. Het is een tijdelijke uitkering en we zijn nog niet zover.” De bewindsvrouw benadrukt echter dat de regering bewust is van de situatie.

“We zijn ook haastig bezig om de vacaturebank op te zetten. Ik heb inmiddels de middelen al vrij gekregen van de CDB om het project “Grass roots tot ondernemers” op te zetten. We zullen de doelgroepen trainen en coachen. Dat ligt allemaal in de planning”, besluit minister Rishma Kuldipsingh. Volgens projecties zal de lokale bbp-groei naar verwachting met 6,5% dalen van het jaar. Dit komt mede door een drastische terugval van consumptie en investeringen in de exportsector in 2020 en de gevolgen van de Covid-19 crisis. Deze projectie is in lijn met projecties van Fitch. Ook de werkloosheid zal naar verwachting met 3,7% stijgen tot 10,6% in 2020.

Asad Mushtaq

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: