Zwemmen kan weer met protocol voor zwembaden en zwemgelegenheden

Het bestuur van de Surinaamse Zwem Bond laat weten, dat met een bijdrage vanuit de bond, het ministerie van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team maandag goedkeuring hebben gegeven aan het protocol voor zwembaden en zwemgelegenheden in Suriname.

Met deze goedkeuring kan met de officiële herstart van het zwemgebeuren in Suriname een aanvang worden gemaakt, aldus de zwembond.

‘De Zwembond doet een dringend verzoek op de samenleving het protocol  in acht te nemen en in alle voorzichtigheid de zwembaden en zwemgelegenheden te willen betreden. De veiligheid in het water ligt eveneens in uw eigen hand.’

De bond doet ook een beroep op ouders, verzorgers, coaches, instructeurs, houders van zwembaden en zwemgelegenheden om een wakend oog te willen houden en de bond te willen helpen bij de controlewerkzaamheden.

Het protocol

Het protocol vermeldt, dat een zwemlocatie wel moet voldoen aan de op dit moment geldende hygiëneregels die verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten voorkomen. Ook op de zwemlocaties moeten mensen 1.5 meter afstand van elkaar houden en moeten ze elkaar de ruimte geven. 

Zwemgelegenheden moeten uiteraard zorgen voor voldoende desinfectie stations (wasbakken met (vloeibare) zeep of alcohol 70%).

In – en uitgangen moeten goed bewaakt worden en regelmatig gedesinfecteerd worden. Gezorgd moet ook worden voor ventilatie in gesloten ruimten, denk aan de overdekte zwembaden.

Bij wachtruimtes dienen markeringen voor 1.5 meter afstand te zijn aangebracht. Bij balies moet gelet worden op een fysieke barrière tussen medewerker en gast wanneer het een gesloten ruimte betreft middels plaatsen van schermen van plastic, (plexi)glas.

Zwembaden en zwemgelegenheden dienen verder ervoor te zorgen, dat het water gedegen wordt gedesinfecteerd, de kwaliteit van het water regelmatig wordt gecontroleerd en dat het water een vastgestelde minimale chloor concentratie moet bevatten.

Verder gaat het protocol in op standaardmaatregelen zoals het reinigen en ontsmetten van vaak aangeraakte oppervlakken zoals deurknoppen, toiletten, kleedkamers, badkamers, verschoontafels. Ook de accommodaties na gebruik door personen of groepen moeten worden gereinigd, alsook de openbare toiletgroepen

Het management van de zwemgelegenheid zal voor een adequate handhaving moeten zorgen.

De controlerende instanties op handhaving zijn het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) , Korps Brandweer Suriname en het Korps Politie Suriname. 

Bij de ingang van een zwemlocatie moeten een of meerdere medewerkers (toezichthouders) staan en indien nodig ook

op meerdere locaties, die toezicht houden op de naleving van de Covid-19 maatregelen, protocollen, de beheersmaatregelen en veiligheidsregels. De toezichthouders moeten geïnstrueerd worden om medewerkers en bezoekers aan te spreken bij ongewenst en onverantwoord gedrag inzake naleving van de Covid-19 regels, protocollen, de beheersmaatregelen en de veiligheidsregels.

Zwemlessen, waaronder schoolzwemmen:

De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant. Bij kinderen tot en met 12 jaar geldt geen afstandsbeperking.

De zweminstructeur, die een mond-/neuskapje moet dragen,  houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders.

Recreatief zwemmen:

Er wordt steeds gezorgd voor een minimale afstand van 1,5 meter ten opzichte van de aanwezige toezichthouders. Volwassen dienen te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel binnen het water als erbuiten. Jongeren tot 18 jaar hoeven geen afstand te bewaren van elkaar. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar dienen wel afstand te bewaren ten opzichte van volwassenen.

Bij de attracties zoals glijbanen zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te geven.

Met alle in het protocol opgenomen maatregelen en de medewerking van personeel van zwembaden en zwemgelegenheden en bezoekers moet veilig zwemmen in het nieuwe normaal zijn gegarandeerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: