Gloria Lie Kwie Sjoe: “Vanwege ervaring en deskundigheid beleidsadviseur”

Recent is de naam van Gloria Lie Kwie Sjoe ook genoemd als één van de 400 beleidsadviseurs op de overhandigde lijst van minister Bronto Somohardjo aan het parlement. Lie Kwie Sjoe laat via Dagblad Suriname optekenen dat zij als beleidsadviseur begon nadat de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE), waar zij deel van uitmaakt, op 12 augustus 2015 mede regeerverantwoordelijkheid kreeg. Zij was toen geen lid van het bestuur, maar kaderlid van de partij. Vanwege haar ‘ervaring en deskundigheid’ werd zij beleidsadviseur op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen(NH). Daar was ze onder meer betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe logo voor het ministerie, beleid ter bescherming van kinderen werkzaam op goudvelden en de opzet van een intern communicatieblad voor NH.

Overplaatsing van NH naar Biza

Nadat DOE in minder dan een jaar op vrijdag 8 juli 2016 een einde maakte aan haar deelname in de coalitie van de vorige regering was het voor Lie Kwie Sjoe ook tijd om te stoppen op NH. Zij wilde zich echter ‘blijven inzetten voor haar land’. Vanwege haar ‘persoonlijke sterke affiniteit met de geestelijke vorming van kinderen en hulpverlening aan vrouwen, werd overplaatsing naar het ministerie van Binnenlandse Zaken aangevraagd en verkregen’. Op dat Ministerie was ze voornamelijk betrokken bij de beleidsgebieden “Gender en Religieuze Aangelegenheden”. In die positie signaleerde zij op het gebied van gender, gebrek aan adequate opvang en begeleiding van vrouwen en kinderen die te maken hadden met huiselijk geweld. Huisvesting in het algemeen bleek een groot probleem, maar vooral voor alleenstaande moeders. “Deze problematiek kwam bij herhaling aan de orde in het werk zowel bij de overheid als bij niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). Alleen beleid maken bleek niet voldoende; er waren ook vooral middelen nodig om hulpverlening aan vrouwen te helpen realiseren.”

Hulpverlening en huisvesting aan kwetsbare vrouwen, kinderen en moeders

Lie Kwie Sjoe schreef daarom een uitgebreid projectdossier en zamelde daarmee in samenwerking met Stichting Weid mijn Lammeren financiën in bij donors, kerken en vooral ook het bedrijfsleven. In totaal kwam er ruim 95.000 euro binnen voor een noodopvanghuis in Wanica. Met het ministerie van Sociale Zaken kwam volgens haar een samenwerkingsverband tot stand voor de hulpverlening en huisvesting aan kwetsbare vrouwen, kinderen en moeders.  Dit opvanghuis, genaamd Hadassah, zal rond oktober 2020 worden geopend.  Wat religieuze aangelegenheden betreft, zet Lie Kwie Sjoe zich jaarlijks in voor de organisatie van een nationale gebedsdag voor kinderen uit alle districten van ons land. Dit jaar kon de kindergebedsdag vanwege de Covid-19 pandemie niet plaatsvinden. Over haar werk zegt Lie Kwie Sjoe: “Na meer dan twintig jaar werk onder vrouwen en kinderen heb ik gezien dat armoede zeker ook een geestelijk probleem is. Armoede kan daarom niet alleen worden bestreden met geld maar vooral ook door geestelijke begeleiding en intensieve coaching van opvoeders en kinderen.”

Voor het laatst op 21 juli 2020 gerapporteerd aan Biza

Vanaf 1999 bezoekt Lie Kwie Sjoe regelmatig het binnenland ‘voor het initiëren van kinder-activiteiten in dorpen en het verstrekken van noodhulp’. Afgelopen week was zij in het Boven Suriname gebied om schooltassen te distribueren onder kinderen van het dorp Jaw Jaw.

Lie Kwie Sjoe heeft het laatst op 21 juli 2020 gerapporteerd aan Biza en hiervoor een digitale ontvangstbevestiging ontvangen. Zij heeft ook inmiddels zowel persoonlijk als digitaal contact gemaakt voor afstemming en met de nieuwe leiding van Biza. Tot heden  heeft Lie Kwie Sjoe haar gebruikelijke werkzaamheden normaal voortgezet.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: