President Santokhi: ‘Het aantal besmettingen is enorm gedaald, maar wij zijn er echter nog lang niet’

Speciaal verkort nummer 105 en Covid-19 Quick Response Team om handhaving maatregelen te monitoren

Tijdens zijn zondagavond gehouden televisietoespraak, waarin president Chandrikapersad Santokhi 9 maatregelen aankondigde in de strijd tegen Covid-19, zei de president dat het aantal besmettingen enorm is gedaald, ‘maar wij zijn er echter nog lang niet’. ‘De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de Intensive Care Unit’s vertoont eveneens een sterke daling. Met genoegen zeg ik dus ook deze keer dank aan elke Surinamer, die zich nationalistisch heeft opgesteld. Met uw gedrag zorgt u ervoor dat er steeds betere tijden komen.

Wij zijn er echter nog lang niet.’ Santokhi: ‘Ik moet mededelen dat er een kleine uitbraak in Apoera was. Er zijn tijdig en adequaat isolatie- en quarantainemaatregelen getroffen. Hierdoor is de uitbraak inmiddels gemitigeerd. De situatie daar is voorlopig onder controle en de missie van artsen volgt de situatie op de voet.’

De president ging ook in op de implementatie van protocollen voor de diverse sectoren. Volgens Santokhi is er strikt toezicht op handhaving van deze  protocollen, controle vindt dagelijks plaats. ‘Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Maar, de nodige aanmaningen worden wel gegeven. Er zal niet worden geschroomd om tot sluiting over te gaan indien daar aanleiding toe is.’ Het Outbreak Management Team werkt aan de totstandkoming van nieuwe protocollen. De protocollen voor scholen, internaten, crèches en kinderdagverblijven en die van lijkbewassing zijn afgerond. Deze protocollen zijn te vinden op de website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG (www.bogsuriname.com). 

Santokhi ging ook in op de start van het onderwijs komende donderdag, 1 oktober. ‘Wij bereiden ons voor op de opening van de scholen. Daaromtrent is er een veelheid aan informatie die noopt tot bijzondere aandacht. De betrokken ministers houden daarom vandaag, maandag, een apart persmoment om de samenleving goed te informeren. De president stond uitgebreid stil bij het vliegverkeer. De regering streeft naar normalisatie van het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname. ‘De vluchten krijgen in stede van repatriatie een commercieel karakter. Betrokkenen kunnen hun tickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappijen aanschaffen. Het overleggen van een negatieve Covid-test voor het instappen en 10 dagen quarantaine – in een door de overheid aan te wijzen faciliteit en op eigen kosten – zijn verplicht. De vluchten zullen steeds een beperkte capaciteit hebben. Verder zullen naast de Surinaamse regels ook de ICAO/IATA (International Civil Aviation Organisation/ International Air Transport Association)- regels in acht moeten worden genomen door de luchtvaartmaatschappij.’

Santokhi zei ook dat vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van Zorg en Hoop door eventueel de Casas (Civil Aviation Safety Authority Suriname). Er vonden overigens al enige tijd incidenteel vluchten naar het binnenland plaats, vooral in het kader van bezoeken van medische teams aan dorpen en van uitzonderingssituaties.

‘Als er sprake is van een lokale uitbraak in de districten zal in samenspraak met de districtscommissarissen worden besloten om eventueel het luchtruim te sluiten. De aanstaande openstelling van het luchtruim voor het binnenland is mede in het kader van de bestrijding van mogelijk armoede.’ ‘Met hotspots waar eventuele toenames van besmettingen zijn te verwachten, zal duidelijker worden gecommuniceerd, zodat mensen ontmoedigd worden’, zo sprak Santokhi. ‘Er wordt continu dialoog gevoerd tussen de districtscommissarissen, bestuursambtenaren, het traditioneel gezag en dignitarissen. Er wordt onder meer gesproken over het aanpassen van de tradities in het binnenland aan de Covid-19 situatie in nauw samenspraak met het traditioneel gezag. We blijven de situatie in het binnenland monitoren.’

De regering evalueert wekelijks om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief zijn, en of aanpassing van de maatregelen in de zin van verscherping van de maatregelen noodzakelijk is of dat juist een verlichting van de maatregelen mogelijk is. Ten aanzien van de handhaving is er een Covid-19 Quick Response Team ingezet. In dit kader zal het verkort nummer 105 worden geïntroduceerd. ‘Het team is enthousiast en is voorzien van de nodige PPE (Personal Protective Equipment) en overige utiliteiten’, aldus president Santokhi in zijn toespraak.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: