Minister Ramadhin: ‘We zijn er nog niet, ondanks dalende trend aantal besmettingen’

Justitie- en Politie minister AMOKSI  waarschuwt feestvierders: ‘We gaan jullie bekeuren, laat mij dat duidelijk zeggen’

Vier ministers zijn maandagmiddag in een persconferentie, die live op televisie werd uitgezonden, ingegaan op de actuele stand van zaken rond Covid-19 ontwikkelingen hun werkgebied regarderend. 

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid begon zijn verklaring met het complimenteren van de samenleving voor inspanningen gepleegd voor wat betreft het in acht nemen van de Covid-19 maatregelen.

‘Al enkele weken is er een dalende trend waar te nemen in het aantal positieve testen, en de dalende trend zet zich voort. We zijn er echter nog niet. Het percentage positieven bedraagt gemiddeld 10%, dat was een maand geleden nog tussen de 35-40%. Niet alleen de overheid zorgt voor de daling, maar het is een combinatie van maatregelen en de opstelling van de samenleving, Het proces van normalisatie wordt verder voortgezet op een verantwoorde wijze.’

Ramadhin benadrukte, dat de algemene preventieve maatregelen nog steeds gelden: afstand houden van 1.5 meter, handen wassen en verplicht mond-/neuskapje dragen. ‘Ze zijn niet meer weg te denken. We testen elke dag. Er lopen nog cases actief rond in de samenleving. We zijn nog niet covid-vrij.’

Apoera, Washabo en Section twee weken in lockdown

Tot slot ging de bewindsman in op de actuele situatie te Apoera, ‘In ieder geval is daar geconstateerd een lichte stijging van het aantal besmettingen. ‘Er is sprake van een lokale uitbraak, een missie van artsen is er naar toe. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, heeft ingegrepen. Een persoon was ziek. Preventieve maatregelen werden niet zo nauw genomen, waardoor die ene persoon 14 anderen heeft besmet. Besloten is om gebied in lockdown te plaatsen voor veertien dagen, het gaat om de inheemse dorpen Apoera, Washabo en Section. Mensen mogen het gebied niet in en uit zonder toestemming. Het gebied krijgt voeding en medicatie. Gezocht wordt naar quarantaine plekken en opvanglocaties. Sommige bewoners zijn in quarantaine ondergebracht in het staatslogeergebouw te Nieuw-Nickerie.’

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie liet er geen twijfel over bestaan: ‘Er is geen twijfel over de Covid-wet, staatsbesluiten zijn van kracht, er is een boetelijst, en de wet wordt gehandhaafd.’ Hij ging vervolgens in op het aantal aangehouden personen, in beslag genomen goederen, het aantal bekeurde mensen in de periodes 10-31 augustus en 1-25 september.

‘We gaan jullie bekeuren, laat mij dat duidelijk zeggen’

Amoksi gaf verder een duidelijke waarschuwing in de richting van personen die naar huisfeesten en dergelijke gaan. ‘We gaan jullie bekeuren, laat mij dat duidelijk zeggen. We gaan heel streng tegen jullie optreden, omdat de gemeenschap beschermd moet worden. Handhaving is er niet om mensen te straffen, maar het is ter bescherming van de gemeenschap.’

Ook ging hij kort in op de lancering van het alarmnummer 105 van het Covid Quick Response Team. ‘Informatie over overtreders van Covid-maatregelen kan daar worden doorgegeven. U moet zich niet als een verklikker voelen, het is om de gemeenschap veilig te houden.’

‘Sommige buschauffeurs rijden nog steeds zonder mond/-neuskap’

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Verkeer ging in op het gedrag van chauffeurs van PLO-bussen. ‘Er wordt streng gecontroleerd. Sommige chauffeurs rijden nog steeds zonder mond/-neuskap en passagiers eten en drinken in bussen. Chauffeurs spreken de passagiers hierop niet aan. Hier vraag ik aandacht voor.’

Volgens de minister hebben boothouders de kostprijs verdubbeld, omdat ze leeg vanuit Meerzorg terug varen. ‘Dat kan niet’, aldus Jubithana. ‘Passagiers moeten niet het gelag betalen’. 

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur herhaalde maar weer eens dat het onderwijs komende donderdag van start gaat, om te beginnen met 10 kinderen in een klaslokaal van 7 bij 7 meter. Verder had ze geen nieuws te melden. Het onderwijsproces begint aan de hand van een protocol en diverse maatregelen, zodat leerlingen op een veilige wijze les kunnen krijgen in de klas, maar ook thuis middels onderwijsprogramma’s op afstand.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: