Samseerali Sheikh-Alibaks neemt roer over Jennifer van Dijk-Silos

Gisteren heeft president Chan Santokhi de nieuwe leden en plaatsvervangende leden van het Onafhankelijk Kiesbureau beëdigd en geïnstalleerd. De nieuwe voorzitter van het OKB is Samseerali Sheikh-Alibaks. Soerdjbali Ravin is plaatsvervangend voorzitter. Verder zijn als leden geïnstalleerd Sharma Lakhisaran, Cecil Valies, Karel Hok-A-Hin, Reita Joemratie, Hendrik Jamaloodin, Stephanie Bram, Raj Jadnanansing, Paul Lank, Irma Dorinnie, Steven Mac Andrew en Sonja Bron. Als plaatsvervangende leden zijn beëdigd Qi-Chun Zhang en Wendy Aminta.  

“Vlekkeloze verkiezingen verdienste OKB, complimenten aan Jennifer van Dijk-Silos”

President Chan Santokhi zei in zijn speech dat de haast vlekkeloze verkiezingen van mei 2020 een verdienste zijn van het OKB. Santokhi bracht de complimenten uit aan de uitgetreden voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos. “Ik heb haar vandaag ontvangen en bedankt voor haar bijzondere bijdrage die zij geleverd heeft aan eerlijke en goede verkiezingen.” Het staatshoofd benadrukte het belang van vertrouwen en voldoen aan de criteria van vrije, geheime en eerlijke verkiezingen. Het OKB is een onafhankelijke bewaker van het traject en moet toezicht houden en de verkiezingen bindend vaststellen. Vertrouwen is een belangrijke pijler voor de samenleving. Het OKB vervult een prominente rol en is de bewaker van de democratische uitoefening van het recht op politieke participatie. Het OKB zal een belangrijke instelling blijven. President Santokhi gaf ook aan dat hij Van Dijk-Silos heeft gevraagd om serieus te kijken naar mogelijkheden voor een onafhankelijk verkiezingsautoriteit. Zij zal dat traject trekken. “We moeten kijken of wij als Suriname ready zijn voor een onafhankelijke autoriteit.”

Sheikh-Alibaks: “Verdere versterking en verbetering OKB zullen mijn doelen zijn”

In gesprek met Dagblad Suriname zegt de nieuwbakken voorzitter van het OKB dat de doelen die hij gesteld heeft onder andere zijn het evalueren van de afgelopen verkiezingen en het stellen van een plan met duidelijke prioriteitstelling van de aanpak van de activiteiten. Verder wil hij zich inzetten voor de verdere versteviging van de samenwerking met alle verkiezingsactoren in het bijzonder in het kader van uitvoering van post-electorale activiteiten stelt de nieuwe voorzitter. Sheikh-Alibaks zal het roer overnemen van Jennifer van Dijk-Silos die tussen 2004-2015 en wederom sinds 2018 voorzitter was van het OKB. Sheikh-Alibaks is van huis uit jurist. Hij is vanaf augustus 2005 en februari 2011 directeur geweest van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. In die hoedanigheid vervulde hij een belangrijke rol bij de algemene verkiezingen van 2010. Sheikh-Alibaks heeft ook bij de organisatie van de verkiezingen van 2005 in de functie van beleidscoördinator op het ministerie van Binnenlandse Zaken een belangrijke rol gespeeld. Vanaf 2004 tot en met 2009 is hij plaatsvervangend lid van het OKB geweest. Sheikh-Alibaks geeft aan ruime kennis en ervaring te beschikken bij de bevolkingsboekhouding en de Burgerlijke Stand, alsmede van het kiesregister waaruit de kiezerslijsten voor de verkiezingen worden geproduceerd. Sheikh-Alibaks heeft naast de rechtenopleiding vele andere opleidingen gevolgd, waaronder studies in de Verenigde Staten en uit Nederland.  Daarnaast behaalde hij zijn masters-diploma Education and Research for Sustainable Development aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Bij de afgelopen verkiezingen was hij voorzitter van de verkiezingscommissie binnen de VHP. Sheikh-Alibaks is in het dagelijks leven ook voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname.

Asad Mushtaq

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: