Reparatie en schilderwerk Rooms Katholieke kerk te Galibi

Bisschop Karel Choennie heeft doorgegeven dat de reparatie van de kerk in Galibi, die helemaal in de bouwstijl van de inheemsen opgetrokken is, gerepareerd en geschilderd wordt. “De gelovigen alleen zijn niet in staat om de kerk alleen te onderhouden, daarom is hulp van buiten hard nodig. In het beleidsplan van het bisdom staat dat de grondhouding de liefde moet zijn bij de ontwikkeling van de kerk. Grote nadruk wordt gelegd op het samenwerken. In de kerk is er geen plaats voor soloacties. Parochies in de stad moeten leren missionair te zijn en leren delen van het wat ze hebben met hun geloofsgenoten in de dorpen.”

75 meters lange zeewering

“Galibi ligt aan zee en het zout vreet de dakplaten snel aan. Men is dus voortdurend bezig te repareren. Het is wel één van de meest mooie plekken om naar de kerk te gaan in Suriname. De zeewind en de machtige monding van de Marowijnerivier vormen een prachtig decor om God voortdurend te loven om de schoonheid van Zijn schepping. De zee dringt zich wel op en waarschijnlijk door de wereldwijde klimaatsverandering moet men nu een 75 meters lange zeewering rond de kerk plaatsen. Het is maar de vraag hoe lang de mens stand kan houden tegen de overweldigende kracht van de zee.”

Pater Diris Weewee zet zich in

“Iets meer dan de helft van Galibi is Rooms Katholiek, de andere helft is verdeeld over verschillende denominaties. Het traditioneel geloof is ook nog heel sterk. De bewoners van Galibi zijn Caraïben en leven voornamelijk nog op de traditionele wijze van jacht, visvangst en landbouw. Onlangs overleed François Hariwanare, catechist en pastorale leider, die de kerk langer dan 45 jaar trouw heeft gediend. Pater Doris Weewee is de huidige pastoor van Galibi. Bouwen aan de kerk is zijn passie. Terwijl hij fysiek bezig is met de bouw, werkt hij even hard aan de geestelijke opbouw van de kerk. Hij woont te Moengo en daarom wordt het geloof het meest gedragen door de twee lokale pastorale leiders, die de zorg hebben van ongeveer 200 gezinnen.”

Onderwijs in lokale taal

“Direct naast de kerk staat de school. De kerk is altijd bewust geweest van het belang van het onderwijs. Met de tijd zien wij ook in dat onderwijs in de lokale taal een noodzaak is om de cultuur van de inheemsen niet alleen te behouden, maar meer nog om de diepe waarde van harmonie van mens en natuur door te geven aan het nageslacht. Er is immers ook hier sprake van verstedelijking en verlies van de traditionele taal en cultuur.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: