Parmessar: ‘Commissie had geen overleg met governor CBvS’

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) dat de commissie van rapporteurs, die de voorbereiding heeft gedaan voor het verruimen van het leningenplafond, nooit een onderhoud heeft gehad met governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). “Het is voor mij opvallend dat wij tot nu toe dat onderhoud niet hebben gehad. Dat de governor hier komt uitleggen de belangrijke punten die hij hierin (brief) aanhaalt”, zei de NDP’er, die lid is van de vaste commissie Financiën. De parlementariër uitte wederom zijn bezorgdheid over de punten, die de governor recent middels een notitie heeft gestuurd naar commissievoorzitter Mahinder Jogi. Daarin wordt gesteld dat in feite de regering een besluit moet voorleggen aan De Nationale Assemblee om af te wijken van het maximale percentage van de voorschotten die genoemd zijn in de Bankwet. Nu wordt op basis van een initiatiefwet gevraagd om af te wijken van artikel 21 van de Bankwet. Gewezen wordt op overschrijding van het plafond, hetgeen een strafbaar feit oplevert voor de minister van Financiën en de president van de CBvS. De governor vraagt om vrijwaring van hem en functionarissen van de bank voor de consequenties, die verbonden zijn aan de overschrijding. Benadrukt wordt dat door SRD 1.5 miljard ter beschikking te stellen voor beheersing van Covid-19, het dekkingspercentage van de SRD zal afnemen. Er is ook geen onderbouwing van het bedrag. De CBvS vraagt zich af of uitputtend is gezocht naar andere mogelijkheden. 

Jogi diende Parmessar tijdens een interruptie van repliek en stelde dat hij zich afvraagt waar de bezorgdheid van de NDP’er was toen onder de vorige regering ongebreideld werd geleend en a la dol aan de Wet op de Staatsschuld werd gesleuteld. Ook vraagt hij zich af hoe vaak er toen met de governor is overleg is geweest en wat uiteindelijk het resultaat was daarvan.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: