Ministerie van Volksgezondheid tevreden over voortzettende dalende trend dagelijkse Covid-19 besmettingen

Regering waarschuwt voor tweede golf met oog op illegale (huis-)feesten

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen is de afgelopen week sterk gedaald. Er is ook een dalende trend waarneembaar in het aantal opnamen in de isolatiefaciliteiten, ziekenhuis-, verpleeg- en ICU-bedden (Intensive Care Unit); de bedbezetting bedraagt thans gemiddeld 25%. Dit is het resultaat van alle maatregelen die de afgelopen weken zijn afgekondigd, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname.

Vooral het striktere toezicht op de handhaving heeft een positieve bijdrage geleverd aan de remming van de overdracht van het coronavirus in het land. Maar, de samenleving heeft ook een wezenlijke bijdrage geleverd door zich te houden aan de maatregelen. Het ministerie van Volksgezondheid is tot nu toe tevreden met deze ontwikkeling.

Om dit resultaat te behouden en de besmettingen zelfs verder terug te dringen is het noodzakelijk, dat iedereen zich aan de maatregelen en aan de protocollen voor transport, werk, religieuze activiteiten en recreatie houdt. De groeiende lijst van protocollen is te vinden op de vernieuwde website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG (www.bogsuriname.com). 

Het ministerie begeleidt organisaties/diensten bij de implementatie van de protocollen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij de protocollen voor overheidsgebouwen, recreatieoorden en casino’s. Regelmatige, onaangekondigde controles vinden plaats door de controlediensten van de respectievelijke ministeries (buscontroleurs, milieu inspecteurs, bestuursdienst, Economische Controledienst, politie). Op weg naar een Covid-19 veilig Suriname dient iedereen zich te houden aan de protocollen.

Deze week worden de protocollen voor onderwijs, internaten/weeshuizen en crèches gefinaliseerd. Een goede begeleiding door de ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid en Sociale Zaken in het gebruik van deze protocollen is gepland voor de directies en leidinggevenden, zodat ook kinderen weer Covid-veilig naar school, internaat of crèche kunnen gaan.

De afgelopen dagen zijn op diverse sociale mediakanalen advertenties geplaatst van bars, terrassen en cafés die evenementen organiseren met dj’s, karaoke en live entertainment met zang. Ook worden feesten georganiseerd in gesloten ruimtes met muziek.

Schreeuwen en luid praten en zingen bij terras dining is volgens het protocol niet toegestaan. Ook feesten, inclusief huisfeesten, blijven vooralsnog verboden. Bij overtreding zal krachtig opgetreden worden door de handhavingsautoriteiten. 

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt de bevolking om niet af te gaan op dergelijke evenementen. Over de gehele wereld, en onlangs ook in Nederland, zijn zulke bijeenkomsten in bars en clubs super verspreiders geweest van het Coronavirus.

De afgelopen week is het openbaar vervoer weer opgestart en de komende week gaan de scholen weer open. Dit zal een grotere beweging van werkende mensen binnen de samenleving teweegbrengen. Het virus is niet verdwenen en is het dus noodzakelijk om voorzichtig te zijn en de maatregelen en protocollen in acht te nemen.

Was en of desinfecteer uw handen regelmatig, draag een mond-/neuskapje op openbare plaatsen (vooral waar veel mensen bijeenkomen) en houdt tenminste 1.5 meter afstand.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: