Joël Panka herkozen als voorzitter Para Sportbond

Zondag 20 september jongstleden is de bestuursverkiezing van de Para Sportbond conform de statuten en het huishoudelijk reglement gehouden in een speciaal daartoe belegde algemene ledenvergadering. De aankondiging van de verkiezing heeft op 9 augustus 2020 plaatsgehad. Eén lijst is ingediend onder aanvoering van de toen nog zittende voorzitter Panka Joël die zijn voornemen aangaf voor nog een termijn te gaan. Tijdens de belegde alv is de lijst J. Panka (voorzitter) bij acclamatie gekozen, aangezien er geen tweede lijst was. De overige bestuursleden zijn: T. Pengel, G.M. Marengo, S. Mijland,  X. Kuish, R. Vyent,  D. Cheddie,  C. Joval en V. Towirono. De verkiezing stond onder supervisie van R. Palmtak ondersteund door I. Pinas. Het nieuwgekozen bestuur staat een enorme uitdaging te wachten gezien de huidige situatie, maar ze hebben met zijn allen aangegeven die uitdaging niet uit de weg te gaan.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: