VN 75 jaar: Hervorming meer dan ooit noodzakelijk!

Op 21 september 2020 is de VN 75 jaar. Dit zal zij memoreren met een speciale  1-daagse high level bijeenkomst van de Algemene Vergadering. Het thema is: ‘The Future we want, the United Nations we need; reaffirming our collective commitment to multilateralism’.

De betekenis van dit thema uit niet alleen de decennia lange wens voor hervorming van de Verenigde Naties, maar ook de noodzaak om de VN dichter bij de burger te brengen. Het feit dat deze meeting volledig online zal plaatsvinden zou een barriere van toegankelijkheid uit de weg kunnen ruimen en de burger binnen de Algemene Vergadering brengen. De VN is zich bewust van de noodzaak dichter bij de burger te komen gezien de wereldwijde massale actie die zij ondernam ‘global conversation’ om met alle burgers middels een 1-minuut survey in gesprek te gaan. Het doel is om de hoop en angst van een wijde groep personen te verzamelen en een discussie op gang te brengen hoe wij samen een betere wereld kunnen bouwen.  Tijdens de high-level meeting zal deze informatie gepresenteerd worden en verwerkt worden tot een wereldvisie voor 2045, wanneer de VN haar 100 jarig bestaan zal vieren.

Mede dankzij COVID-19 is het voor velen vandaag duidelijker dan voorheen hoe verbonden wij met elkaar zijn. Een heel groot deel van onze problemen kan alleen door gezamenlijke actie oplossing vinden. Tegelijkertijd is het ook het moment waarop landen zich onafhankelijker willen opstellen van de instituten, in vele landen worden juist nu vragen gesteld wat de waarde is van het lidmaatschap.

Ook hier in Suriname worden vragen gesteld over het daadwerkelijk belang van de VN voor ons als land. Wanneer straks in DNA de te betalen lidmaatschapsgelden bekend worden, zullen er zeker volksvertegenwoordigers en burgers zijn die gaan vragen wat het nut is. De verwachtingen vanuit de wereldgemeenschappen van de VN zijn veranderd.  De behoefte aan een effectieve VN is door de jaren heen steeds groter geworden. Een van de belangrijkste behoeften is een afdoend antwoord van de VN in het overbruggen van de kloof tussen arm en rijk, gebruikmakend van duurzame ontwikkelingen. de VN schiet te kort in het voldoen aan die verwachtingen. Echte hervorming is noodzakelijk.

Prioriteiten lijst

Nu bij de 75 jarige herdenking van de VN vertoont de prioriteiten lijst van de VN overeenkomsten met de prioriteitenlijst van Suriname:

Covid-19

De strijd tegen Covid-19 is er ééntje die wij als land niet in alleen kunnen voeren, het vereist een verenigde aanpak van de wereld. Het is niet alleen een gezondheidsprobleem, maar heeft ook verregaande politieke, economische en humanitaire gevolgen, niet uitgezonderd sociale gevolgen en effect op de beleving van onze mensenrechten. De Covid-19 crisis biedt daarom een unieke gelegenheid om de samenwerking wereldwijd aan te trekken. Dit past helemaal in de reflectie van 75 jaar VN als instituut strevent naar het inbouwen van garanties die grensoverschrijdend de bewaking van vrede en veiligheid, het propageren van duurzame en inclusieve groei en het beschermen van mensenrechten verzekeren.

Hercommittering aan multilateralisme

Suriname trad toe tot de VN op 4 december 1975 en werd daarmee het 144ste lidland. Met onze toetreding committeerden wij ons aan het multilateralisme. Nu vraagt de VN een hercommittering. Wij moeten vast stellen welk(e) belang(en) wij op nationaal en internationaal vlak middels inzet van dit instituut hebben gediend en welke wij voor de komende 75 jaar wensen te dienen. Vast staat dat het multilateralisme zoals de VN daar de ruimte toebiedt,  ons de gelegenheid biedt als land om al die uitdagingen die wij in ons eentje niet kunnen aanpakken, effectief en gezamenlijk op agenda te plaatsen. Bovendien is het multilateraal systeem ook een instrument om ons voor te bereiden op verwachte uitdagingen voor toekomstige generaties.

Realisatie SDG’s

Er resten ons nog slechts 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te realiseren Om de doelen te bereiken in 2030 moeten wij rekening houden met de bijkomende bedreigingen van COVID-19. Wereldwijd was in de periode van 2010-2016 de armoede met 6% teruggedrongen. De pandemie echter dreigt deze teruggang om te zetten in een verdieping van armoede . Voor Suriname is het ernstiger dan dat, aangezien het afgelopen decennium in ons land de armoede verdiept is. Ook de schuldenlast die al een ernstige uitdaging vormde voor onze verdere ontwikkeling wordt vanwege de door de pandemie verergerde macro-economische uitdagingen verergert. Dit laatste decennium voor 2030 vereist resultaat gerichte actie en de inzet van innovatieve technologie. Surinaams actief lidmaatschap van de VN zal onze ongehinderde toegang moeten verlenen tot alle ondersteuning die beschikbaar is voor het succes van de 2030 Agenda. Dit vereist een bredere participatie van ons als samenleving in de VN en een diepere bekendheid met de mogelijkheden.

Gendergelijkheid + Bescherming milieu = duurzame ontwikkeling

Beiden prioriteit op de agenda van de VN. Recente studies tonen aan dat gendergelijkheid te traag vorm krijgt. Een exponentiele sociaal-economische verbetering is vereist en dat kan alleen met een versterkte gendergelijkheid en versterking van vrouwen. Ook in onze Surinaamse samenleving zijn er nog ernstige ongelijkheden op zowat alle vlakken. Onze Surinaamse vrouwen ondervinden geweld en discriminatie en zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op plekken waar politieke en economische besluitvorming plaatsvindt . Dat moet sneller dan gepland veranderen. Ook de bescherming van ons milieu, onze biodiversiteit is prioriteit. Middels actieve en gestructureerde inzet van instrumenten en programma’s van de VN kan hier beter inhoud aan gegeven worden.

Participatie noodzakelijk

Een actieve en effectieve participatie in de VN is voor ons als Suriname dus van groot belang. De door de VN gestarte wereldwijde discussie in elk land, zou ook in Suriname op nationaal nivo moeten worden gevoerd.

Terwijl de VN wereldwijd oproept voor een hercommittering aan het multilateralisme moeten wij als samenleving dat doen op basis van de grote uitdagingen waar wij voor staan en op basis van de visie die wij hebben voor ons land voor de komende 45 jaar.

Angelic del Castilho, MA. BSc.

DA’91 Voorzitter

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: