Virus- en ontstekingsremmer voorkomt dat veel Covid-patiënten aan beademing moeten

AZP behandelt Covid-patiënten met succes met antilichamen-houdend plasma van genezen Covid-19 patiënten

Chander Mahabier, chirurg en lid van de Corona Commissie in Nederland, stelt dat meerdere gecontroleerde onderzoekingen aangetoond hebben dat het gebruik van Hydroxychloroquine (oud anti-malaria middel) absoluut geen zin heeft en in vele gevallen klachten kan doen verergeren. Hierover bestaat in de internationale medische wereld inmiddels consensus, met als advies om het niet te gebruiken bij Covid-19 gevallen. Het gebruik van antibiotica, zoals Zithromax, is ook niet de meest geëigende behandeling. In Suriname en elders in de wereld werden aanvankelijk ook antibiotica gebruikt, maar men is hierop teruggekomen, aldus Mahabier. Het werd volgens hem in het begin toegediend, omdat men dacht dat de longafwijkingen bij Covid-patiënten een soort infectie waren, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De longafwijkingen werden vooral veroorzaakt door intravasale stolling ofwel het stollen van bloed in de bloedvaten.

Tegenwoordig probeert men Covid-19 patiënten dan ook zo snel mogelijk te behandelen met Dexamethason (goedkope ontstekingsremmer met bewezen effect), een hoge dosis Fraxiparine om de stolling in de bloedvaten te voorkomen of eventueel de virusremmer Remdesivir. Dit middel dient echter, aldus Mahabier, zo vroeg mogelijk gegeven te worden, wil het enige effect hebben. De patiënten in Suriname komen om verschillende redenen vrij laat, waardoor de vraag rijst of dit middel wel zo effectief is. 

Mahabier: ‘In elk geval zijn Dexamethason en Fraxiparine ruim voorhanden in Suriname en worden ook als zodanig gebruikt. De collega intensivisten, infectiologen, bacteriologen en vele anderen uit Nederland en Suriname hebben dit behandelingsprotocol unaniem geaccepteerd. Met deze behandeling lukt het om te voorkomen dat een groot deel van de patiënten beademd moet worden.’ 

AZP vraagt herstelde patiënten bloed te doneren 

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft met succes onderzoek gedaan naar een efficiënte methode om Covid-19 patiënten te behandelen met antilichamen-houdend plasma van genezen Covid-19 patiënten. 

In tegenstelling tot Europese strategieën om plasma te verzamelen, vraagt het AZP herstelde patiënten bloed te doneren, voordat zij worden ontslagen uit het ziekenhuis. Vroeg in het herstelproces is de hoeveelheid antilichamen in het bloed tot tien keer hoger dan later in het herstel en bovendien van een effectievere samenstelling.

Nederlands bedrijf HemoClear levert innovatief bloedfilter

Het eerste onderzoek laat uitstekende resultaten zien, zowel bij patiënten waarbij de ziekte verslechtert naar een kritieke status, als bij patiënten die afhankelijk waren geworden van beademingsapparatuur. Het bewerken van het plasma wordt ondersteund door een innovatief Nederlands bloedfilter van het in Zwolle gevestigde bedrijf HemoClear. In een steriele, eenvoudige en kosteneffectieve procedure scheidt dit filter plasma van rode bloedcellen, aldus HemoClear in een persbericht. Het plasma wordt gebruikt voor behandeling van meerdere Covid-19-patiënten, terwijl de rode bloedcellen met een zogenoemde ‘autologe transfusie’ terug worden gegeven aan de donor om verder herstel niet te belemmeren.

AZP-anesthesist dokter Rosita Bihariesingh stelt dat ‘de resultaten meer dan veelbelovend zijn, terwijl de procedurekosten en benodigde handelingen minder zijn dan beschikbare alternatieven. We wachten nu op goedkeuring om de patiëntengroep in onze studie uit te breiden’. De CEO van HemoClear, Vincent Franssen, stelt dat er een groeiende belangstelling is voor de Surinaamse methode. ‘Er zijn inmiddels verschillende goedkeuringsaanvragen in behandeling bij de autoriteiten van een aantal Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen om de Surinaamse methode te gebruiken. HemoClear is er trots op deze landen te ondersteunen in hun strijd tegen Covid-19.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: