DP World Paramaribo plant mangrove tijdens Go Green Week

Professor Sieuwnath Naipal is ingenomen met het feit dat het bedrijfsleven ondertussen steeds meer het belang van mangrove inziet en daaraan ook actief werkt. Via haar Facebookpagina maakt de port operator, DP World Paramaribo, bekend dat het bedrijf op maandag 14 september met haar medewerkers mangrove heeft geplant te Weg naar Zee, als onderdeel van het Mangrove Rehabilitatieproject van professor Naipal.

Met inachtneming van de Covid-19 maatregelen begaven de deelnemers zich naar het gebied en ontvingen zij een korte rondleiding, inclusief uitleg over de opzet van het mangrove rehabilitatieproject.  Ook werden de resultaten van de mangrove plantactiviteiten van de afgelopen jaren gedeeld. Dit jaar hebben in totaal 18 medewerkers met familieleden op vrijwillige basis deelgenomen en zijn er in totaal 133 mangrove bomen geplant, meldt het bedrijf.

Go Green Week
Binnen de Global Ports Group (GPG) is de week van 14 t/m 20 september “Go Green Week”. De GPG is een samenwerking tussen de industrieleiders van wereldwijde havenoperators en zij hebben drie werkarmen op het gebied van safety, security & environment. In dit kader heeft DP World meegedaan en hebben zij ervoor gekozen ook dit jaar het thema “Plant More Green” aan te houden, met als doel meer groen te planten in en voor de gemeenschap.

Aangezien veranderingen in het milieu een steeds belangrijkere reden tot bezorgdheid vormen, is dit een van de meest efficiënte manieren om betekenisvol impact te hebben op het vergroten van de hoeveelheid groen. Door meer groen te planten, kunnen we veranderingen op korte en lange termijn bewerkstelligen. Er is voor mangrove gekozen vanwege hun bijzondere rol bij kustbescherming, koolstofvastlegging, waterzuivering en andere ecosysteemdiensten die ze te bieden hebben.

Het succesvol ‘vergroenen’ van de gemeenschap vereist participatie. Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe meer er geplant kan worden. Het is voor de tweede keer op rij dat DP World Paramaribo aan dit project deelneemt. DP World Paramaribo uitte een speciaal dankwoord aan Sieuwnath Naipal en zijn team.

Naipal

Naipal zelf wijst op de effecten van klimaatverandering en benadrukt het belang van een goede bescherming tegen de steeds stijgende zeespiegel. Hij vindt het dan ook bijzonder goed dat organisaties als DP World Paramaribo een bijdrage leveren aan het beheersbaar maken van de effecten van klimaatverandering. De professor doet dan ook een beroep op de samenleving om mee te doen. “Het is belangrijk dat steeds meer mensen weten dat er aandacht is voor dit vraagstuk”, aldus Naipal. RB 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: