Totale schuld per juli 2020: USD 2,3 miljard

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning zei  gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) dat hij zich voor het eerst in zijn leven diep schaamt dat hij zijn schulden niet kan afbetalen. De bewindsman concludeerde dit na presentatie van het financieel nalatenschap van gewezen president Desi Bouterse. Alle inkomsten waarmee de schulden zouden moeten worden betaald, zijn verpand. “Alleen het treffen van fiscale maatregelen zal het probleem niet oplossen. Dit is voor het eerst in mijn leven dat ik me diep schaam, omdat ik me schulden niet kan afbetalen. Ik voel me daar verantwoordelijk voor en we zullen er alles aan doen om het imago van dit land hoog te houden door aan onze verplichtingen te voldoen. We gaan dat doen door te praten met onze schuldeisers en onze economie weer op te stuwen zodat wij kunnen verdienen. Zodat wij in staat zijn om weer het imago op te bouwen van een betrouwbaar land waar we onze verplichtingen nakomen”, aldus de minister. De totale schuld per juli 2020 (zowel binnenlandse als buitenlandse) is USD 2,3 miljard. Omgerekend in SRD tegen een koers van SRD 7,52 komt dat neer op iets meer dan SRD 28,6 miljard. Als dat omgerekend word tegen een koers van SRD 14, dan is dat SRD 43,4 miljard. “Dit is een grote burden op de schouders van de regering. Dit vergt enorm veel creativiteit”, aldus de minister. Hij vroeg vooral de ondersteuning vanuit het parlement om dit financieel probleem opgelost te krijgen.

Impact koersaanpassing minimaal

Volgens een cashflow-projectie tot eind 2021 is de impact van een koersaanpassing van SRD 7,52 naar SRD 14 minimaal, omdat dat niet zoveel invloed heeft op de kastekorten bij de overheid aangezien zowel de uitgaven als de ontvangsten van de overheid zullen stijgen. Echter zal de koersaanpassing het probleem niet oplossen. “In geen enkel maand is er sprake van een overschot waarmee je het tekort van de volgende maand mee kunt dekken. Noch geheel noch gedeeltelijk. Alle balken wijzen naar beneden toe, geen één wijst naar boven toe”. Volgens hem moet duidelijk zijn dat de koers van SRD 7,52 niet meer te handhaven is.

Steun zoeken bij IMF

Er zal daarom ook steun worden gezocht bij het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). Volgens de minister moeten we weer naar minimaal 3 maanden importdekking voor wat betreft onze internationale reserves. Het pakket van maatregelen zal hierin ook een belangrijke rol spelen. Dit rapport is ondertussen al overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Volgens Achaibersing moeten een aantal zaken direct geïmplementeerd worden, anders gaan wij verliezen.

Fiscale maatregelen; Afbouw subsidie EBS

Bij de fiscale maatregelen zal het overheidsapparaat worden hervormd, de subsidies voor stroom bij de EBS worden afgebouwd, een solidariteitsheffing worden ingevoerd, een herschikking op vrijstellingen, aanpassing van omzetbelasting op import van 10% naar 12%, verhoging van royalties van 2,75% naar tussen de 5% en 7,5% voor de kleinschalige goudsector, aanpassing grindhuur en grondconversie en daarnaast zullen ook de leningen worden herschikt. “We gaan moeten bezuinigen. We kunnen dat doen, maar we hebben dat te lang voor ons uitgesteld. De instructie is gegeven aan collega’s dat ze minimaal 10% moeten bezuinigen”. De subsidie van de EBS zal worden afgebouwd, maar er komt wel een sociaal vangnet voor de minder draagkrachtigen. De minister verzekerde dat de mensen in de onderste laag ontzien zullen worden. Er wordt overgestapt van objectsubsidie naar subjectsubsidie.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: