Radjoe Bhikharie en Berenstein over Staatsraad

Als vakbondsman is Radjoe Bhikharie het niet eens met de voordrachten van Ravaksur bij de invulling van de Staatsraad. Enkele van de voordrachten bewijzen volgens Bhikharie dat er in de vakbeweging geen doorstroming plaatsvindt van jongeren. Het bezwaar wordt volgens Bhikharie verstrekt, omdat de betreffende personen “lege vakcentrales als de FAL en Osav leiden”. Deze organisaties, die heden ten dage ter ziele zijn, kunnen nooit representatief zijn naar de werkende klasse toe. Dit is duidelijk het bewijs dat de vakbeweging haar rol kwijt geraakt is”, zegt Bhikharie. Hij is van mening dat het accommoderen van ouderen en het belemmeren van de doorstroming mede de oorzaak is waarom jongeren zich niet willen toeleggen op het vakbondswerk. “De oude generatie is zich er niet van bewust dat voor de vakbeweging anno 2020 een nieuwe rol is weggelegd. Er zijn makkers die geaccommodeerd moeten worden, terwijl zij voor wat betreft hun visie niet goed aansluiten bij de dagelijkse realiteit. Bij het voordragen van kandidaten in de SER en Staatsraad worden lidorganisaties niet geraadpleegd,  maar gebeurt alles op basis van afspraken tussen de vakcentrales onderling volgens een roulatiesysteem. Helaas is democratie zoek in de vakbeweging en met het voordragen van oud gedienden verstart de vakbeweging”, aldus Radjoe Bhikharie.

Robby Berenstein

Robby Berenstein, voorzitter van Ravasur, zegt in een reactie dat binnen Ravaksur de vakcentrales de plekken toegewezen krijgen. “Deze twee organisaties doen de voordrachten, wat een intern besluit is na raadpleging bij de interne structuren.” Berenstein wijst erop dat de Staatsraad een adviesorgaan is, dat wetsconcepten beoordeelt voordat deze naar De Nationale Assemblee gaan. “En daarvoor heb je personen nodig met kennis en kunde, vandaar dat ik geen problemen heb met de leeftijd van de personen.” De leden moeten weten hoe je een wet moet lezen en beoordelen. Kennis en ervaring zijn dan van belang. Hij noemt Chotkan een ervaren jurist en Haverkamp als vakbondsleider heeft jarenlange ervaring.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: