Gouden Bruiloft voor echtpaar Ramadhin-Seecharan

Op dinsdag 15 september jongstleden heeft het echtpaar Ramadhin-Seecharan het heuglijk feit herdacht, dat zij 50 (vijftig) jaar in de echt zijn verbonden.

Echtgenoot Ramadhin, Hardeo, geboren op 30 september 1944 in het district Nickerie zat van 1966 – 1967 in de politiedienst. Hij heeft daarna in het onderwijs gediend en heeft daarbij in verschillende districten en op verschillende nivo’s zijn krachten gegeven. Na zijn loopbaan in het onderwijs heeft de heer Hardeo Ramadhin van 2001-2004 gediend als Districts Commissaris in het distrikt Nickerie. Onder begeleiding van wijlen historicus Andre Loor, heeft  Ramadhin in totaal twaalf (12) boeken geschreven. Zijn laatste boek is “Het district Nickerie in een notendop 2020. Ramadhin gaf aan, dat hij met de kracht en de wil van de Almachtige tot zijn laatste moment nog boeken zal schrijven.

Echtgenote Ramadhin-Seecharan, Indrawatee geboren te Guyana op 01 mei 1946 kwam op vierjarige leeftijd naar Suriname. Zij zat van 1968-1970 in de verpleging in het district Nickerie, daarna verhuisde zij naar Paramaribo waar ze van 1970-2006 in het Diakonessen Ziekenhuis heeft gewerkt.

Het echtpaar heeft samen vier dochters en 1 zoon. Het echtpaar belijdt het Hindoe geloof. De jongste dochter gaf aan, dat zij allen thuis bij de ouders een strenge doch goede opvoeding hebben gehad. Ze zijn allemaal heel blij zijn dat al de kinderen wat geworden zijn in de maatschappij en heel veel liefde hebben gehad van hun ouders.

Het echtpaar mocht uit handen van Districts Commissaris Fulgence Javinde de gebruikelijke enveloppe met inhoud in ontvangst nemen.

(Bron: Bic Paramaribo Zuidwest)

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: