SJV/SJB huldigen rechtswetenschappers

De Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) en het Surinaams Juristen Blad (SJB) hebben op 7 september jl. een hommage gebracht aan vier prominente rechtsgeleerden die in de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan deze organisaties. Aan de rechtswetenschappers, mr. A.J.Saheblal, mr.dr. C.R.Jadnanansing, mr.dr. C.A.Kraan en prof.mr.dr. P.A. Stein werd hulde gebracht voor hun inzet. 

De SJV is de uitgever van het SJB dat haar eerste nummer uitbracht in juli 1963 en 57 jaar later nog steeds op regelmatige basis (drie nummers per jaar) verschijnt. De bijdrage van de vier wetenschappers werd tijdens een besloten bijeenkomst in Het Park belicht door mr. H. Schurman (voorzitter SJV), mr. E.P. Rudge (redactievoorzitter SJB), en mr. C. Wallerlei (decaan Juridische Faculteit AdeKUS). Zij ontvingen als blijk van waardering elk een gouden munt met de beeltenis van de Wijdenboschbrug. 

Samenvatting

André Saheblal was bij zijn pensionering (1984) directeur van Justitie en Politie. Op onderwijsvlak is hij sedert 1979 actief geweest als docent aan de AdeKUS. Vermeldenswaard is dat hij 93 jaar oud is en nog steeds schrijft. Hij heeft in totaal 17 artikelen voor het SJB geschreven, maar daarnaast heeft hij vele publicaties op zijn naam staan.

Carlo Jadnanansing, voert momenteel met 38 artikelen de ranglijst van het SJB aan. 

Hij was van 2002 tot en met 2013 redactievoorzitter van het SJB, van welk blad hij thans adviseur is. Hij was tevens vanaf 2004 tot 2017 voorzitter van de SJV. Hij heeft diverse boekwerken op zijn naam staan, niet alleen op juridisch gebied, maar ook op maatschappelijk en cultureel gebied.

Kees Kraan, is oud-hoofddocent notarieel recht van de Universiteit Groningen.

Vanaf de jaren 90 heeft hij gastcolleges verzorgd aan de AdeKUS. Tezamen met Jadnanansing schreef hij o.a. Handboek Surinaams erfrecht. 

Kraan is vanaf 2003 als contactwetenschapper verbonden aan het SJB. Daarnaast heeft hij in totaal 31 artikelen geschreven voor het SJB. Er is waarschijnlijk geen enkel andere juridische auteur die zoveel publicaties op het gebied van het Surinaamse privaatrecht op zijn naam heeft staan als Kraan. 

Peter Stein, is emeritus hoogleraar Burgerlijk recht en Handelsrecht van de Universiteit van Amsterdam en geniet internationaal bekendheid. Hij heeft gastcolleges verzorgd aan de Universiteit van Suriname. Hij is vanaf 2003 contactwetenschapper van het SJB en heeft totaal 24 artikelen geschreven voor dit blad.

Publiciteitsdienst SJV/SJB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: