Roep naar bijzonder gerechtshof voor doodzonden NDP wordt luider

Dagelijks wordt de gemeenschap van alle kanten overstelpt met klaagzang en bedoelingen om Suriname uit het slop te halen. Er worden ideeën en oplossingsmodellen aangedragen. Het hiernavolgend verslag leeft niet bij een enkeling. Meerdere uitspraken zijn aan elkaar geregen om aan te geven wat er leeft in getergd Suriname.

Gerechtigheid

 “Suriname heeft een bijzonder gerechtshof, een scherprechter nodig in de vorm van een bijzonder gerechtshof om het nationaal lijden, veroorzaakt door wanbeleid gedurende de achter ons liggende 10 jaar, te beoordelen. Het nalaten hiervan zal het zoveelste kwaad zijn dat de Republiek Suriname wordt aangedaan. De nationale pijn vraagt om gerechtigheid.”

Openbaar Ministerie overvallen

“Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten. De procureur-generaal is krachtens de Surinaamse grondwet belast met de vervolging van politieke ambtsdragers. Het OM wordt overvallen en overmand door aanklachten. Het wordt bedolven onder extreem gecompliceerde overtredingen en misdrijven, die in georganiseerd verband op grote schaal zijn begaan en gepleegd door criminele landsdienaren.”

Werkbelasting wordt te groot

“Het is overduidelijk dat het OM, gezien de werkbelasting, niet in staat is om het varken te wassen. Het is aan de regering, De Nationale Assemblee om te werken in de richting van een bijzonder gerechtshof, met de taak om te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen van kwalijke handelingen die het land, varende onder de paarse vlag, en de bevolking noodlottig zijn geworden.”

Bijzondere rechtspleging

“De bijzondere rechtspleging moet gelden voor alle politieke delinquenten en hun trawanten, die zich gedurende de achter ons liggende 10 jaar schuldig hebben gemaakt aan strafbaar gestelde misdrijven. Het onderzoek zal vooral in economische sfeer moeten plaatsvinden.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: