Spoed persconferentie Covid Outbreak Management Team om BOG-website aan te kondigen

Kort van tevoren kregen media bericht, dat vrijdagmiddag om drie uur een spoed persconferentie van het Covid-19 Management Team werd belegd in de Congreshal. 

Natuurlijk werd uitgekeken naar een of meerdere belangrijke mededelingen, immers waarvoor zou je anders een spoed persconferentie houden? Zou wellicht worden medegedeeld, dat maatregelen versoepeld zouden gaan worden, nu er een dalende trend zichtbaar is in het aantal dagelijkse Covid-besmettingen? Zou misschien bekend worden gemaakt, dat het total lockdown weekend van de baan zijn? Maar, nee, niets van dat alles. IJdele hoop.

De spoed persconferentie werd belegd om twee zaken van importantie bekend te maken, althans volgens het Covid-19 Outbreak Management Team: een nieuwe website van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de aankondiging van een zogenoemde ‘MonHanA challenge. Twee issues belangrijk genoeg volgens het Outbreak Management team om een spoed persconferentie te beleggen.

Terwijl minister Ramadhin van Volksgezondheid tijdens de persconferentie sprak over inspanningen om de informatievoorziening naar de burger toe te verbeteren, zaten mensen voor de televisie met een bepaalde verwachting. Er zou toch zeker iets belangrijks meegedeeld gaan worden? Bij een volgende ‘spoed’ persconferentie, wanneer werkelijk iets van importantie bekend gemaakt gaat worden, zullen mensen denken, tja, spoed?

Het ministerie van Volksgezondheid en het Covid-19 Outbreak Management Team zijn op de goede weg. Ze werken echt aan een optimalisering van de informatievoorziening, op vele terreinen. Dat is alleen maar toe te juichen, want daar schreeuwt de burger om, meer en heldere, begrijpelijke informatie.

Maar, naast die lijn van informatievoorziening, zou het Outbreak Management ook eens de gang van zaken rond zijn eigen persconferenties tegen het licht moeten houden. Ze vinden te onregelmatig plaats en worden te kort van tevoren aan media bekendgemaakt. Bij de afgelopen persconferenties waren dan ook maar hooguit één à twee journalisten aanwezig. 

Zijn de persconferenties echt noodzakelijk, kan niet volstaan worden met wekelijkse persberichten? Goede journalisten kennen de wegen toch om eventueel aanvullende informatie te vergaren. Of beleg een persconferentie wanneer er werkelijk iets te melden valt, om te voorkomen dat persconferenties vervallen in inhoudelijke herhalingen over cijfers, maatregelen, enzovoorts.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: