Covid-19 preventieprotocol overheidsinstanties gereed

2 maatregelen: ‘Werk goed door en niet eten en drinken’

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zijn Covid-19 preventieprotocol voor overheidsinstanties afgerond. De inhoud lijkt veel op eerder uitgebracht protocollen voor diverse andere instanties en diensten. Het protocol is volgens de opstellers bedoeld als (dwingende) aanbeveling voor het veilig openstellen en openhouden van overheidsinstanties tijdens de Covid-19 epidemie met inachtneming van de Covid-19 maatregelen en de nodige beheersmaatregelen. 

Wat betreft hygiëne wordt onder andere geadviseerd gesloten vuilnistonnen met vuilniszak te plaatsen ‘op vaste plaatsen (ingang, uitgang, kassa’s, toiletten, schaftruimte). “Ledig deze dagelijks (inclusief zak); gebruik wegwerphandschoenen.’

Let op de 1.5 meter afstand

In- en uitgangen moeten goed bewaakt worden en regelmatig gedesinfecteerd, aldus het protocol, dat verder voorschrijft dat stickermarkeringen aangebracht moeten worden om de fysieke afstand van 1.5 meter tussen de mensen aan te geven (kantoorruimtes, wachtruimtes, kassa’s, toiletruimtes). ‘Tussen de medewerkers en de bezoekers is er een ruimte van 1.5 meter. Het meubilair wordt gemarkeerd zodat deze conform de fysieke inrichting in stand blijft en wordt gehandhaafd, het mag niet verplaatst worden door de bezoekers of het personeel.’ 

Voor de duidelijkheid wordt ook weer vastgelegd, dat men zich ‘te allen tijde moet houden aan de fysieke afstand van 1.5 meter’. Maar, ‘mocht de aanbevolen afstand van 1.5 meter binnen en buiten de instanties zowel tussen medewerkers en bezoekers alsook onderling niet mogelijk zijn om te bewaren, dan wordt aanbevolen fysieke barrières tussen medewerker en bezoekers op te werpen middels het plaatsen van afscheidingen zoals een scherm van plastiek of (plexi) glas.’

Aangepaste schaftruimte

Verder dient gezorgd te worden voor ‘een aangepaste schaftruimte, waarbij ventilatie en de aanbevolen afstand kunnen worden gerealiseerd. Schaftruimte moet zich buiten of in een goed geventileerde ruimte binnen bevinden’.

Niet eten en drinken op de werkplek…

Het is volgens het protocol niet toegestaan om in de werkruimtes te eten en te drinken.

Verder wordt, zoals in alle protocollen, aandacht besteed aan goede ventilatie: ‘Goed ventileren is nodig voor het verversen van de binnenlucht met buitenlucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Lucht regelmatig door alle ramen en deuren open te laten gedurende de openingstijden dat er een flinke luchtstroming of luchtcirculatie door de ruimtes ontstaat. Ruimtes moeten worden geventileerd met 100% buitenlucht.’ 

Het protocol schrijft ook voor, dat het gebruik van mond-/neuskapjes voor alle personeel op de werkvloer en voor alle bezoekers al bij het binnentreden van de overheidsinstanties verplicht is. Ook dienen een of meerdere medewerkers, toezichthouders, aanwezig te zijn bij de ingang en indien nodig ook op meerdere locaties in de overheidsinstantie die toezicht houden op de naleving van de Covid-19 maatregelen, protocollen, de beheersmaatregelen en veiligheidsregels.

‘Bij de ingang moeten de handen van bezoekers worden ontsmet met handsanitizer (waarin minimaal 70% alcohol) en bij de kassa’s en bij de balies. Kassa’s, balies en machines moeten veelvuldig schoongemaakt worden  met een verdunde chlooroplossing.’

Ook wordt in het protocol niet voorbij gegaan aan het desinfecteren van oppervlaktes, objecten en materiaal in de overheidsinstanties (kantoormeubilair inclusief computers, laptops, printers, schermen en toetsenbord, toonbanken, balies, meubilair, deurklinken, handgrepen) na elk vertrek van bezoekers met verdunde chlooroplossing of met allesreiniger. 

Het protocol benoemt ook maatregelen op de werkvloer:

1. Werk goed door. 

2. Probeer afstand van 1.5 meter te bewaren van de collegae. 

3. Reinig de werkoppervlakken om de twee uur met water en zeepoplossing (CIC 5-1 spray) (CDC, 2020a). 

4. Desinfecteer de schermen op de balies om de twee uur met alcohol 70%.

5. Desinfecteer uw handen altijd na gebruik van sanitaire voorzieningen.

Alle maatregelen moeten er uiteindelijk voor zorgen, dat personeel bij overheidsinstanties veilig zijn werkzaamheden kan verrichten en bezoekers veilig een instantie kunnen bezoeken en verlaten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: